O myšlienkach v srdci

Bohorodička


Uchovávať slová v srdci slová znamená jednoducho pamätať si ich a chrániť. Pretože v biblickom jazyku nie je srdce centrom citov, ale rozumu a vôle.

Ktoré slová? Evanjelista má asi na mysli slová pastierov, ktorí "vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati" anjelmi: "Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Pamätala si a znova meditovala o slovách, ktoré jej pred deviatimi mesiacmi povedal anjel: "Zdrava´s, milosti plná, Pán s tebou." Ako poklad strážila v srdci, čo jej krátko na to povedala Alžbeta: "Požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod tvojho života." Alebo proroctvo Alžbetinho manžela Zachariáša, ktoré vyslovil pri Jánovom: "Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud  a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka..." 
Neskôr k nim pribudnú aj slová proroka Simeona: "moje oči uvideli tvoju spásu,  ktorú si pripravil 
pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu..." A samozrejme slová dvanásťročného Ježiša: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?"

Cirkev chce, aby sme si ich pamätali a znova a znova sa k nim vracali. Všimnite si, všetky sú nejakým spôsobom prítomné v Radostnom ruženci. A dookola, prakticky každý deň, sa opakujú v liturgii hodín. 
Ak ich chcete uchovávať vo svojom srdci aj vy a popremýšľať o nich, čo vrelo doporučujem, nájdete ich v prvých dvoch kapitolách Evanjelia podľa Lukáša. Naučte sa ich naspamäť, nech vás stále sprevádzajú.

"Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich." No áno. Keby tam nezachovávala všetky tieto slová, mala by srdce plné slov iných a premýšľala by o niečom úplne inom.
Ktoré slová zachovávaš vo stojom srdci ty? Čo zaplnilo tvoju pamäť a čo zamestnáva tvoju myseľ?

Urob si poriadok v harddisku svojho srdca, pošli do koša všetko, čo ťa len zbytočne oberá o kapacitu a vyčerpáva tvoju myseľ a naplň svoje srdce tým, nad čím má zmysel premýšľať hoci aj celý rok. 


Publikácie a pomôcky