Dôvody...

ADV-03 NE C

Dnes je nedeľa radosti. No máme my vôbec na radosť nejaký dôvod? Myslím, že áno. Len sa treba trochu poobzerať.

Napríklad také prvé čítanie. "Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská!" Prečo? "Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov." Len si to predstavte: k mestu sa blíži nepriateľské vojsko, 20, 30-násobná presila. Ľudia v edia, že to je ich koniec. A potom, bez jediného vysvetlenia, sa vojaci zdvihnú a odtiahnu. To je dôvod na radosť, nie? 
Ja viem, naše mesto neobkľúčili nepriatelia. Alebo predsa? Každý kto prekonal covid bez väčších ťažkostí a po schodoch vyjde bez toho, aby sa zadýchal, má dôvod na radosť. Každá SMS s negatívnym výsledkom testu je dôvodom na radosť.
Je to radosť z nezaslúženého oslobodenia. Čím skôr sa zriekni svojich hriechov. Vyznaj ich pri spovedi, prijmi odpustenie a už si dôvod na radosť.

Iným typom je radosť z Božej blízkosti. Autor prvého čítania hovorí: "Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla!" A o pár riadkov ďalej znova: "Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni."
Buď s Pánom, svojím Bohom, aby on, mocný, mohol byť s tebou. Ešte jasnejšie to hovorí žalmista: "Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh." Je Boh uprostred vašej rodiny? Urob niečo, aby si mal dôvod na radosť z jeho prítomnosti.

V druhom čítaní Pavol hovorí: "Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!" Ale to sa predsa nedá! 
No nedá. Tak, ako nemôžeš ustavične jesť, ustavične spať, ustavične neviem čo..., takým spôsobom sa skutočne nemôžeš ustavične radovať. 
Môžeš a máš sa ustavične radovať tak, ako si ustavične manželkou svojho muža, otcom svojich detí, synom svojej matky... To je ďalší typ, radosť, ktorá je súčasťou identity človeka.

Máš milión dôvodov na radosť. Ale možno ich nevidíš. V tom prípade zaujmi postoj ľudí z dnešného evanjelia. Tí sa pýtajú Jána Krstiteľa: "Čo máme robiť?!" Čo máme robiť, aby sme mali radosť? A Jánova odpoveď?

2. Spravodlivosť. "Nevymáhajte viac, ako vám určili!" hovorí mýtnikom. A vojakom prízvukuje: "Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite."
3. Skromnosť. Ale naviac ma dostalo, čo hovorí vojakom ďalej: "Buďte spokojní so svojím žoldom!" 

Cesta k radosti vedie cez skromnosť, ktorá kráča ruka v ruke so spravodlivosťou a štedrosťou.
Ak sa ňou vydáš, raz k radosti určite dôjdeš. A oveľa skôr ako dosiahneš cieľ, dosiahneš, že iní budú mať tiež dôvod na radosť.


https://pixabay.com/images/id-2972221

Publikácie a pomôcky