Rodinná katechéza / Tak predsa je kráľ

Biblická katechéza, Nedeľa Krista Kráľa, rok B
Metodika ▪ Prezentácia

Charakteristika: V katechéze predstavíme Ježiša ako kráľa neba i zeme a kríž ako znak ľudí, ktorí si ho vybrali za kráľa, rozhodnutí nasledovať ho s poslušnosťou viery. Východiskom je evanjeliová stať Jn 18, 33b-37. 
Pomôcky: Pri katechéze môžete využiť priloženú prezentáciu. 

Modlitba

  • CR-34 NE – Modlitba po prijímaní, upravený text.

Nebeský Otče sme šťastní, že môžeme poslúchať Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme; dožič nám, prosíme, aby sme s ním naveky žili v nebeskom kráľovstve. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

  • Evanjelium podľa Jána 18,33b-37.

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

Katechéza

  • Prvá časť katechézy je dialogická, spolu s deťmi uvažujeme, ako sa v rozprávke môže stať niekto kráľom. Táto časť je len úvodom, ktorý vychádza zo skutočností, ktoré sú deťom známe (rozprávky), no netreba sa pri nej dlho zdržiavať. V druhej časti zdôrazníme, že v našom svete Ježiš vládne tým, ktorí si ho vybrali. Vonkajším znakom miesta, kde žijú ľudia, ktorí si vybrali Ježiša za kráľa, je kríž (tretia časť).

Ako sa stať kráľom

Ako sa môže stať človek kráľom? Ako je to v rozprávkach? Odborníci sa zhodujú, že sú celkovo tri možnosti, vždy podľa toho, čo máme k dispozícii.

1. Máme záujemcu, draka a princeznú. Záujemca o kráľovskú korunu sa vyberie do sveta. Nemusí byť ani veľmi múdry, ani šikovný, ani krásny… Potrebuje len získať zázračný meč a nájsť si draka, ktorý väzní princeznú. Potom už len stačí drakovi odseknúť všetky hlavy, oslobodiť princeznú a zobrať si ju za manželku. Jej vďačný otec dá záchrancovi s princeznou aj polovicu, niekedy dokonca celé kráľovstvo.

2. Máme troch princov, ale len jedno kráľovstvo. Múdry kráľ ich teda pošle do sveta a dá im nejakú úlohu. Ten, ktorý ju splní najlepšie, sa stane novým kráľom a ten starý, jeho otec, odchádza do dôchodku.

3. Máme jedného záujemcu, no žiadne kráľovstvo. Aj v tomto prípade sa záujemca vyberie do sveta. Najjednoduchšie to má, keď si kúpi loď, prebrázdi s ňou sedem morí a osem oceánov, až objaví ostrov, na ktorom ešte kráľa nemajú. A tak sa tam vylodí ako Móric Beňovský na Madagaskare a ujme sa kráľovskej moci.

4. A ešte je tu štvrtá možnosť, ako sa stať kráľom. To je vtedy, keď máme ľudí, ktorí potrebujú, aby ich niekto viedol a chránil. A tak za kráľa vyberú niekoho, kto sa im zdá na tú úlohu najvhodnejší.  

Kráľ tých, ktorí si ho vybrali

Pilát sa pýta Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Vôbec si nie je istý. Nechápe, ako môže Ježiš byť kráľom. Nie je to ako v rozprávkach. A predsa je kráľ.

Spomeňte si, čo Ježiš Pilátovi odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Márne by ho Pilát hľadal na mapách. Ježišov trón je v nebi.

Trón má v nebi, je kráľom neba, ale aj zeme. Kraľuje celému nebu, no v našom svete kraľuje zatiaľ hlavne tým, ktorí si ho za kráľa vybrali. Ľuďom, ktorí mu povedali: Ježiš, buď kráľom v našom dome, byte, v meste…

Kríž – Ježišov znak

Miesta kde žijú ľudia, ktorí si Ježiša vybrali, sú obyčajne označené jeho znakom. Keď na to miesto prídeš, hneď vieš, že sú tam ľudia, ktorým vládne Ježiš. Vieš to podľa toho, že Ježiša poslúchajú a že tam niekde majú jeho znak, kríž.

  • Pokračujeme rozhovorom o krížoch na kostoloch (veža) a v domácnostiach (nad dverami alebo na stene).
  • Katechézu v rodine môžete ukončiť tým, že im vysvetlíte, že aj vy máte doma kríž preto, že ste si vybrali Ježiša za kráľa svojej rodiny, prosíte ho, aby vás viedol a chránil (pozri bod 4. v prvej časti), veríte mu a preto ho poslúchate (môžete pripomenúť úvodnú modlitbu). Ak chcete téme venovať viac času a deti sú zručnejšie, pomôžte im vyrobiť jednoduchý krížik do ich izby, postačia na to aj dva zviazané konáriky, ktoré si nájdu počas prechádzky.
  • Pri katechéze na stretku alebo v kostole rozdajte ako odmenu pre deti niekoľko krížikov, na detskej omši si ich môžu prísť prevziať rodičia. Pri omši môžete myšlienku poslúchania Ježiša pripomenúť po modlitbe po prijímaní. 

Spoločné modlitby

  • CR-34 NE B – Spoločné modlitby veriacich.

Bratia a sestry, pri krste sme dostali účasť na Kristovej kráľovskej moci. Preto prosme nášho Pána, aby duchovná krása jeho kráľovstva zažiarila pred očami všetkých ľudí a národov. Volajme: Ježišu, kráľ lásky, zmiluj sa nad nami.

1. Pane Ježišu, ty si kráľ milosti; žehnaj svoju Cirkev, aby sa všetkým javila ako kráľovstvo svätosti.

2. Pane Ježišu, ty si kráľ pokoja; vnukni všetkým ľuďom, že srdcom pokoja je pokoj v srdciach.

3. Pane Ježišu, ty si kráľ pravdy; priveď všetkých blúdiacich k svetlu pravej viery.

4. Pane Ježišu, ty si kráľ lásky; upevňuj v našich srdciach svoje kráľovstvo, aby sme ti zostali verní navždy.

5. Pane Ježišu, ty si kráľ života; udeľ našim zosnulým (M.) večný život v nebeskom kráľovstve.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a kraľuj v našich srdciach, aby sa tvoje nebeské kráľovstvo stalo raz naším večným domovom. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Obrázky
  • Malý misionár 2021. Bratislava: PMD, 2021.
  • https://pixabay.com/images/id-1804496
  • https://pixabay.com/images/id-160168/
A ešte jednoduchá úloha: Pomôž školákom nájsť cestu k Ježišovi.

Publikácie a pomôcky