Rodinná katechéza / O dávaní zo srdca

Rodinná katechéza, XXXII. cezročná nedeľa, rok B (07.11.2021)
metodika ■ prezentácia: PDF, ODP, PPT

Charakteristika: Katechéza o skromnom obetnom dare chudobnej vdovy. Na podklade jej príbehu si vysvetlíme, čo to znamená „dávať zo srdca“, stručne objasníme zmysel kostolných zbierok. Deti vedieme k oceňovaniu a vnímavosti na tých, ktorí dávajú zo srdca, a k štedrosti.
Pomôcky: Pri katechéze môžete použiť prezentáciu, fotografiu nášho kostola môžete v nej nahradiť kostolom vašej farnosti.

Evanjelium

  • Všetci stoja, jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať (Mk 12,41-44).
Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.
Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Katechéza

Chudobná vdova, o ktorej Ježiš hovorí, že do pokladničky vložila viac než všetci ostatní. Páči sa mi jej tvár. Nad niečím premýšľa.
  • Otázka: Koľko peňazí vložila do pokladničky?
  • Ukážte deťom dve drobné mince, napríklad jednocentové (vytiahnite ich z krabičky alebo peňaženky v tvare srdca) a veľké mince, napríklad dvojeurové, prípadne aj nejaké bankovky (tie vytiahnite z peňaženky, ale nijako to nekomentujte). Nechajte deti rozhodnúť, ktoré podľa nich dávali boháči a ktoré vdova. 
Žena vložila do pokladnice len dve drobné mince, kým ostatní dávali drahé dary a veľa peňazí. Ale Ježiš tvrdí, že ona dala viac ako oni, ba viac ako všetci spolu. Ako je to možné?

Ježiš to povedal preto, že tú ženu videl Božími očami, videl, že tie peniaze dáva zo srdca. 
  • Otázka: Čo to znamená dávať zo srdca?
Dať niečo zo srdca znamená dať niečo, čo nám bude aj trochu chýbať, čo by sme si radi nechali pre seba, na čo máme sami veľkú chuť, čo máme radi.
Pripomína mi to jednu starkú, podobnú žene z nášho príbehu. Má veľmi rada sladkosti. Vždy sa veľmi poteší, keď jej niekto prinesie čokoládu. Ale viete, čo s ňou urobí? Takmer vždy ju podaruje niektorému zo svojich vnúčat.
  • Otázka: Čo máte radi tak veľmi, že je pre vás ťažké sa s tým podeliť?
Dať druhému niečo zo srdca tiež znamená dať mu to s láskou. Nie iba z povinnosti, pretože musím. Tá starká, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, dáva svoju čokoládu vnúčatám a je šťastná, keď im chutí. Pretože hoci má rada aj čokoládu, svoje vnúčatá má ešte radšej. I keď by ju potešilo, keby sa s nimi podelila.
  • Úloha: Porozprávať sa doma s rodičmi o tom, čo by deti mohli niekomu darovať zo srdca...
Takíto štedrí ľudia, ktorí dávajú zo srdca, chodia aj do nášho kostola. Asi nie sú bohatí ako tí boháči z evanjelia. Väčšina skôr počíta každý cent, pretože ich nemajú veľa a potrebujú peniažky pre svoje rodiny. No aj tak vždy niečo ušetria a vložia do pokladničky alebo košíka v kostole. A pán farár za tie peniažky kúpi veci, ktoré v kostole potrebujeme, olej do lámp na oltári, hostie, dezinfekciu na ruky, knihy, časopisy… Zaplatí z nich elektrinu, aby sme mali v kostole svetlo a teplo. Alebo ich pošle tam, kde sú ľudia chudobnejší ako my. Napríklad pred dvomi týždňami sme takto vyberali v našom kostole peniažky pre kresťanov v Keni.
  • Misie: Na záver sa môžete s deťmi porozpráva o misiách. Informácie nájdete na https://misijnediela.sk.
  • Obetné dary: Pri „detskej“ omši je to príležitosť porozprávať sa o zmysle prinášania obetných darov.
  • Modlitba: V modlitbe sa zamerajte na tému dávania. Môžete si prispôsobiť úmysly zo spoločných modlitieb veriacich.
Pán Ježiš nám dáva za príklad chudobnú vdovu, ktorá celú svoju existenciu zverila Bohu. Spoľahnime sa na neho aj my, keď sa spoločne modlíme za seba i za celý svet.

1. Modlime sa za pápeža M., nášho biskupa M. a všetkých kňazov, aby úplným odovzdaním seba službe evanjeliu pripravovali svet na druhý Kristov príchod.
2. Modlime sa za našu vlasť, aby bola uchránená od vnútorných i vonkajších nebezpečenstiev a rozvíjala duchovné a kultúrne hodnoty.
3. Modlime sa za seniorov, vdovy a siroty, aby vždy pociťovali Kristovu prítomnosť v apoštoloch dobroty.
4. Modlime sa za nás, aby sme v duchu lásky prispievali na potreby nášho chrámu a na zveľaďovanie našich bohoslužieb.
5. Modlime sa za našich zosnulých, ktorí zomreli v tomto roku, aby videli Božiu tvár v nebeskej otčine.

Bože Otče, zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby; pomáhaj nám žiť sväto a konať dobré skutky, aby sme v deň súdu stáli po pravici tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Obrázky

  • Malý misionár. Bratislava: PMD, 2021.

Publikácie a pomôcky