Pri prechádzaní bránou...

CR-33 PI

Dnešné prvé čítanie a evanjelium majú toho veľa spoločného. Tak napríklad v oboch ide o Jeruzalemský chrám a o jeho obnovu. V prvom čítaní počúvame o obnove za Júdu Machabejského, ktorý sa postavil na čelo povstania, vyhnal nepriateľov a obnovil kult v Jeruzaleme. Očistili a obnovili svätyňu a vyniesli odtiaľ všetko, čo pripomínalo znesvätenie.

Aj Ježiš robí poriadky. Lukáš to opísal ako vyhnanie predavačov z chrámu. Ale Ján, ktorý bol žid a teda židovskému pohľadu na chrám rozumel lepšie, si všimol, že Kristus nemá problém s ľuďmi. Ide mu o to, aby z chrámu odpratali to, čo ho znesväcuje, nie aby sa z chrámu pratali sami. "Urobil si z povrázkov bič" hovorí Ján "a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!"

Hriech do chrámu nepatrí, hriešnici áno. Lebo chrám má byť "domom modlitby", nie domom hriechu.

Predstav si, že by sme pri vstupe do kostola museli prejsť detektorom, podobným tým ako bývajú napríklad na letisku. Akurát že by to zapípalo nie keď má človek zbraň, ale keď si chce ponechať a ukryť hriech. Ochranka by ma najskôr nasmerovala na spoveď, tam by som svoj hriech odhodil, a potom by som už v pohode prešiel.

Vydýchni si, také detektory nemáme :-) Ale aj tak. Skús si predstaviť, že taký detektor je v každých dverách a každej bráne, ktorou prechádzaš. Aj u vás doma. Zriekni sa hriechu ešte predtým, než vstúpiš.

PS: Musíme trénovať, pretože nebo takú bránu má.

Publikácie a pomôcky