O nádeji a koreňoch

ADV-01 NE C

Aj advent je putovaním. Tento rok môžeme na adventnú cestu vykročiť spolu s pútnikom Františkom, pripomenúc si myšlienky z jeho púte po Slovensku.

Biblické čítania tohtoročnej prvej adventnej nedele mi pripomenuli obraz nemeckého maliara a kňaza Siegera Ködera Kmeň Jesseho. Je na ňom suchý, polorozpadnutý kmeň. Pahýle konárov dávajú tušiť, že kedysi mal mohutnú, plodnú korunu. Dnes však pôsobí skôr dojmom zvráskavených, prázdnych stareckých dlaní. Strom predstavuje rod kráľa Dávida, kedysi mocný a vplyvný, no po stáročiach bezvýznamný a stratený. Zdanlivo mŕtvy.

Iba zdanlivo. Z najslabšieho miesta, z temnej pukliny v práchnivejúcom dreve, vyrastá ruža, symbol nádeje, autorova vízia Izaiášovho proroctva „Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok“ (Iz 11,1), ozvena Jeremiášových slov z prvého adventného čítania: „V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi“ (Jer 33,15). Žiada sa mi už len doplniť slová z evanjelia prvej adventnej nedele: „Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (Lk 21,28).

Nádej

Tou nádejou, výhonkom, či ratolesťou, nie je niečo, ale niekto. Nie „chlieb a niečo k tomu“ (2), osvedčené denné menu Veľkého inkvizítora, ale osoba. Kristus, ktorý obetuje svoj život na kríži. „Svätý Ján [ho] vidí a vydáva svedectvo“ (5).

No nie len. Nádejou sú kresťania na Slovensku, mládež, rodiny s deťmi, ľudia, „ktorí sa v tichosti starajú o blížnych“ (1). Tí, ktorí prinášajú druhým chlieb, vediac, že tento dar máme na to, „aby sme ho nezhromažďovali, ale delili sa oň“ (6), pamätajúc, že práve chlieb lámaný a delený je chlieb náš každodenný. Nádejou sú veriaci, ktorí sú soľou, čo dáva svetu chuť a ktorí chápu, že „cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých“ (6). 

Aj ty si nádejou. Zvlášť pre tých, ktorí sú na okraji nášho záujmu, ľudí, o ktorých iní nestoja. Možno práve na nich Ježiš pozerá na začiatku adventu a hovorí: „Zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (Lk 21,28). A myslí pritom na teba, dúfa, že sa k nim priblížiš.

Korene

Advent je aj časom návratu ku koreňom. Obráť sa ku koreňom svojej viery. Možno je pre teba  spojenie s Cyrilom a Metodom niečím príliš abstraktným a vzdialeným. Ale zrejme aj tvoja viera vyrastá z rodiny, z viery tvojich rodičov a starých rodičov. „Aby láska prinášala ovocie,“ hovorí pápež mladým, „nezabudnite na korene. A aké sú vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Dávajte pozor, áno starí rodičia. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre. Položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich príbehy. Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenení, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo. To, čo vidíme na internete, môže prísť okamžite k nám domov, stačí jeden klik a na obrazovke sa hneď zobrazia osoby a veci. A potom sa stáva, že sa nám stanú známejšími než tváre, ktoré nám darovali život.“ (3)

Pápež František prišiel na Slovensko aj ako rozsievač. Na stránke www.dkuza.sk nájdete každý deň adventu semienka jeho myšlienok. Dovoľte im zakoreniť sa vo vašom živote. A pridajte modlitbu,  „aby semienka zasiate počas tejto cesty, priniesli dobré ovocie“ (1).


_________________________

Text: Naša Žilinská diecéza, č. 11/2021, s. 14-15. www.nasadieceza.sk.

Obrázok: Die Bilder der Bibel von Sieger Köder. Ostfildern: Schwabenverlag AG, 2003, s. 87.

Biblické čítania: www.lc.kbs.sk.

Príhovory pápeža Františka: www.tkkbs.sk.

1. Generálna audiencia 22.09.2021
2. Príhovor Svätého Otca pred členmi Ekumenickej rady cirkví
3. Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach
4. Príhovor pápeža Františka na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX.
5. Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove
6. Príhovor Svätého Otca po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Publikácie a pomôcky