Čo si ľudia pomyslia?!

CR-33 UT

"Čo si ľudia pomyslia?" Hoci sa to nezdá, stále je dosť ľudí, pre ktorých je mienka iných tak dôležitá, že podľa nej pokojne korigujú aj svoje správanie. Dokonca aj proti svojmu vlastnému presvedčeniu. To asi nie je celkom dobrý nápad. No brať ohľad na to, čo by si druhí mohli pomyslieť, niekedy predsa len zmysel má. Ako v dnešnom prvom čítaní.

Staručký Eleazar má možnosť, ako sa vyhnúť potupe, mučeniu a poprave. Stačí, ak urobí niečo len naoko. V jeho veku mu nikto nič nebude vyčítať. Ale on nechce, nechce jesť mäso, ktoré si sám potajme prinesie, a tváriť sa, že je to mäso z obety modlám. Hovorí: "Nie je dôstojné pretvarovať sa v našom veku, lebo mnohí mladíci by si mohli myslieť, že deväťdesiatročný Eleazar prešiel k cudziemu náboženstvu, a mohla by ich pomýliť moja pretvárka pre kúsok nestáleho života." 

Eleazár berie ohľad na to, čo si druhí pomyslia. Nie, nemá strach, že by nejako klesol v ich očiach. Len ich nechce pomýliť a pohoršiť. A tiež celkom dobrý dôvod, prečo dávať pozor na svoje správanie. 

Publikácie a pomôcky