Advent / Volá ti Ježiš

Advent 2021 / rok B

Apokalyptický jazyk môže síce vyznieť trochu strašidelne, no nemá nás vystrašiť, ale viesť k pocitu oslobodenia. Ako hovorí evanjelium, je čas nabrať odvahu, pretože sa blíži naše oslobodenie. Preto musíme zdvihnúť hlavu k Bohu, od ktorého pochádza všetko, čím sme a čo máme. Nepozeraj sa dole, pozeraj hore. Nachádzame sa v adventnom čase, čase nádeje. Využime tieto štyri týždne na to, aby sme privítali Ježiša, ktorý prichádza a ktorý nás oslobodí a zahrnul svojou láskou.

Každý adventný týždeň má svoju tému, vlastný plagát a tiež obrázok mobilu. Obrázky sú k dispozícii aj v čiernobielom prevedení, takže ich môžete s deťmi vyfarbiť.
Prvý adventný anjel prichádza s budíkom, pretože nás pozýva nás byť bdelými, pozornými a vnímavými. Chce, aby sme nezaspali na vavrínoch, nežili v zotrvačnosti. Vstávajte!


Božie slovo Druhej adventnej nedele nás vyzýva pripravovať cestu. Anjel spúšťa GPS navigáciu. V advente sa potrebujeme nájsť, zamyslieť sa nad tým, kde sme, aký je náš osud, kam a s kým  chceme kráčať... Zapnite navigáciu a vydajte sa na cestu.


Tretí adventný anjel prináša vodu, čím pripomína, Jána, ktorý krstil v Jordáne. V ruke drží mobil a inštaluje si do neho novú aplikáciu - svetlo. Ján nás povzbudzuje prijať toho, ktorý prináša oheň (svetlo), Krista. Sme povolaní stiahnuť SVETLO do nášho života. Urobte si priestor a pripravte sa na inštaláciu Ježiša do vášho života. Bude to najlepšia aplikácia pre radosť. Radujte sa!


Štvrtý anjel nás žiada, aby nás bolo počuť. Tak, ako  Máriu a Alžbetu. Ohlasujte!

Publikácie a pomôcky