Advent / Rodinná adventná taštička

▪ Metodika s prílohamiAutor: L. Krčmáreková ▪ 

Charakteristika:
Adventné obdobie je veľmi vzácne. Všetci sme pozvaní pripraviť si v prvom rade svoje srdce na narodenia Ježiša. Rodinná adventná taštička je určená pre rodiny s deťmi. Adventná aktivita ponúka námety, ako si nájsť čas na Pána Ježiša, na svoju rodinu, modlitbu aj na pomoc druhým. Ústrednú úlohu zohráva biela svieca, ktorú si deti počas celého adventného obdobia pripravujú a v závere má byť symbolom Krista, ktorý prišiel medzi nás ako Svetlo sveta.
Pomôcky: Taštička, adventný kalendár s úlohami, biblické verše na každý deň, kocka, obálka s listom, biela svieca, darčeková krabička.
Postup:
  • Rodina si pred začiatkom adventu pripraví taštičku. Aby si bola istá či má všetko môže si zoznam vecí, ktoré má taštička obsahovať vytlačiť a nalepiť na vrchnú stranu. Jeden z rodičov pripraví obálku, do ktorej vloží list. 24. decembra (najlepšie ráno, určite pred otvorením darčekov) si rodina túto obálku otvorí a prečítajú si list, ktorý je pre nich pripravený. V jednotlivé dni postupne rodičia spolu s deťmi plnia úlohy, ktoré sú pre nich pripravené, spolu sa za pomoci modlitbovej kocky modlia na vopred stanovený úmysel. Po splnení každej úlohy si dieťa vymaľuje okienko v adventnom kalendári. Zoznam je uvedený v prílohe.
  • Súčasťou každého dňa je biblický verš, ktorý odráža pravdy o tom, kto je Ježiš, ako sa o ňom hovorilo v Písme a v priebehu času. Po každom prečítaní si dieťa obrázok vystrihne, vyzdobí a nalepí ho na bielu sviecu.
  • Týmto spôsobom potupujú rodičia s deťmi celý advent.
  • Na Štedrý večer si rodina zapáli pripravenú sviecu a zaspieva Tichú noc. Táto svieca bude pre všetkých pripomienka, že Ježiš je Svetlo sveta, ktoré prišlo medzi nás


Publikácie a pomôcky