7x7 a viac

CR-32 PO

"Keď sa tvoj brat", myslí sa brat vo viere, iný kresťan, "aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!" hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Keď nám niečo také radí vo vzťahu k ľuďom, s ktorými nás spája "iba viera", o čo skôr by to malo byť pravidlo pre naše blízke vzťahy?
Keď sa tvoja manželka, tvoj manžel, priateľ, suseda, kolegyňa, syn... "aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!" Myslím, že ak sa toho budeme držať, vo svete bude podstatne menej rozvodov a iných tragédií.
  • Sedem je symbolické číslo, označuje plnosť, v tomto prípade niekoho, kto ti stále ubližuje, dookola.
  • Vráti sa a povie: Lutujem. Ježiš nerieši, či to ten človek myslí úprimne, ani či je pripravený zmeniť sa. Leň ťa povzbudzuje k odpúšťaniu. Hľadaj príležitosť k odpusteniu, aspoň malú skulinku, malý náznak, jediné "ľutujem", možno dokonca zamrmlané popod fúzy.
Ma začiatku som použil slovné spojenie "iba viera". Lenže viera nie je "iba". Viera je motív, bez nej je odpúšťanie 7x7 niečím na hranici nemožného. No nie a vierou.

Apoštoli povedali Pánovi: "Daj nám väčšiu vieru!" Pridaj sa v duchu k ich prosbe.

Publikácie a pomôcky