Rodinná katechéza / O srdciach a knihe

Rodinná katechéza, XXVII. cezročná nedeľa, rok B (03.10.2021)

Charakteristika

Liturgia slova 27. cezročnej nedele otvára citlivú tému rozpadu manželstva. Farizeji, a neskôr i sami učeníci, nastoľujú otázku rozvodu. Ježišova odpoveď je stručná, zdá sa, že nechce, aby učeníci premýšľali nad tým či a ako manželstvo ukončiť. Sústreďuje ich pozornosť na Nebeského Otca, ktorý má moc spojiť.
Táto katechéza má naratívny charakter a učenie o manželstve a je vyrozprávané v symbolickej rozprávke O srdciach a knihe. Môžete ju jednoducho prerozprávať alebo prečítať. Pri čítaní môžete použiť prezentáciu, prípadne  rozprávanie umocniť využitím rôzneho vykladacieho materiálu. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi citlivú a zároveň hlboko privátnu tému, záver katechézy zostáva otvorený a ponecháva tak veľa priestoru pre vlastný tvorivý vstup.

Pomôcky

 • 1. Krabička, radšej väčšia, aby sa vám do nej vošli ostatné pomôcky. Oblepte ju obrázkami, ktoré sú v prílohe označené popiskom krabička. Veľkosť tlače prispôsobte veľkosti krabičky.
 • 2. Srdiečko, radšej menšie, aby sa vmestilo do dlane. Pozrite v katechéze poznámku č. 1.
 • 3. Srdiečko na šnúrke alebo retiazke, pozn. č. 4.
 • 5. Anjel, krídla v tvare srdca, pozrite pozn. č. 5. Videonávod https://youtu.be/9s4aMaT7GG4, v popise videa je link na šablónu, krídla vymaľujte tak, aby vynikol tvar srdca. Návod na výrobu jednoduchého anjela nájdete aj tu https://www.messylittlemonster.com/2020/11/how-to-make-paper-angels.html, nezabudnite na krídla v tvare srdca.
 • 6. Motýľ, info v poznámke č. 6. Môže to byť akýkoľvek motýľ, ak nemáte, nejakého s deťmi vyrobte: videonávod https://youtu.be/iQhH6JRCjog. Motýľ s krídlami v tvare sŕdc: https://www.messylittlemonster.com/2018/03/butterfly-paper-craft-kids.html.

 • 7. Srdcokniha
  . Základom sú dve väčšie srdcia, každé minimálne z papiera formátu A4. Prvé je srdce mamy, druhé srdce otca. Počas katechézy vložíme do knihy aj srdcia detí. Ak nerobíte katechézu pre svoju rodinu, môžete použiť srdcia a obrázky z prílohy. Ak robíte katechézu pre svoje deti, vyrobte si vlastné, so svojimi fotkami, menami a odkazmi. Nezabudnite na poslednú stranu napísať modlitbu za vašu rodinu. Základ knihy pripravte pred katechézou, fotografie a odkazy môžete dopísať po nej. Pozrite poznámky č. 7-8, 10-12 a 14.
 • 3. Nožnice, ihla, niť (alebo kancelárska zošívačka), lepidlo alebo lepiaca páska.

Úvod a modlitba

 • Prežehnajte sa, predneste modlitbu a krátko uveďte deti do nedeľného evanjelia. Ak chcete robiť len katechézu a nie domácu liturgiu, prečítajte evanjelium po katechéze.
 • Modlitba dňa, CR-27 NE B.
Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú; prosíme ťa, odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Dnes budeme v evanjeliu počúvať o tom, ako Ježiš veľmi ľúbi deti. Dokonca bol mrzutý, keď ich učeníci nechceli k nemu pustiť. A tiež budeme počuť o tom, ako silno vie Pán Boh spojiť dvoch ľudí, keď si to veľmi želajú.

Evanjelium

 • Všetci stoja. Jeden z dospelých prednesie nedeľné evanjelium (Mk 10,2-16).  Čítanie môže uviesť slovami:
Započúvajme sa do Evanjelia podľa Marka.

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“
Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Katechéza

Rozprávka o srdciach a knihe

Bol raz jeden zvláštny svet. No zvláštny… Vlastne vyzeral celkom ako ten náš. Len ľudia tam boli trochu iní ako my. V tom svete totiž nikto nemal srdce vo vnútri, ale každý, keď sa narodil, ho mal v dlani. Netuším ako to fungovalo. Biológovia, lekári a antropológovia to dodnes nedokážu vysvetliť. Ale bolo to jednoducho tak.
 • 1. Krabičku otočte tak, aby deti videli obrázok mestečka. Potom z krabičky vytiahnite malé srdiečko, položte si ho na dlaň pravej ruky, ukážte deťom, vložte ho do dlane jedného z nich a zatvorte ju.
A ďalšia zvláštnosť. Človek sa nestal dospelým jednoducho tým, že mal osemnásť rokov, ako je to v našom svete. Stal sa dospelým vtedy, keď sa naučil správne používať svoje srdce. Deti sa tomu učili od svojich rodičov, ale pretože každé srdce fungovalo trochu inak, každý si musel nájsť ten svoj spôsob.
 • 2. Ukážte deťom na krabičke obrázok rodiny.
Ak sa mu nedarilo, jeho srdce sa zmenšovalo a zmenšovalo a ten človek bol stále smutnejší a smutnejší. Niektorým neostalo nič iné, než si zavesiť srdiečko na zlatú retiazku, a tak si ho chrániť, aby ho nestratili úplne.
Úplne najnemožnejší nápad bol zatvoriť srdce do trezora. Tam, v tme a malom, stiesnenom priestore, boli síce srdiečka v bezpečí, ale vôbec sa im tam nepáčilo.
 • 3. Vytiahnite retiazku alebo šnúrku so srdiečkom, opäť si ho položte na dlaň, ukážte deťom a napokon zaveste jednému z nich na krk.
 • 4. Pri rozprávaní o trezore krabičku zatvorte a otočte k deťom obrázkom trezora.
Jeden obzvlášť akčný človiečik raz dostal skvelý nápad, pripol si svoje srdce na chrbát a používal ho ako krídla. A pretože stále lietal od jedného človeka k druhému a každému ochotne pomáhal, pre každého mal milé slovo, stal sa z neho anjel.
 • 5. Teraz môžete vytiahnuť postavičku anjela, opäť ukázať a podarovať alebo odložiť na čestné miesto. Alebo môžete s deťmi anjela vyrobiť. Ak chcete naozaj zaujať, vystrihnite z mäkšieho kartónu veľké srdce, preložte ho na polovicu, pripevnite šnúrky alebo mäkký drôt a urobte z neho krídla pre niektoré z detí. 
Niektorí ho chceli napodobniť a tiež si zo srdca urobili krídla. Ale pomáhať druhým sa im už nechcelo a krídla používali iba pre seba. Srdcokrídla sa im zmenšovali a zmenšovali. Našťastie sa súčasne s nimi zmenšovali aj tí ľudkovia, až sa z nich stali motýle.
 • 6. Vytiahnite z krabičky motýľa.
Ale najgeniálnejší nápad dostala jedna mladá slečna učiteľka. Už ako dieťa si všimla, že jej srdiečku je smutno, keď je samé. Keď sa učila za učiteľku, spoznala mládenca, ktorý mal srdce celkom ako ona. Len úplne iné. Ale aj to jeho vedelo, že nie je dobre, keď je človek stále sám. Lákala ich predstava stať sa anjelmi, no chceli si byť stále nablízku. A to sa, keď stále niekde poletuješ, veľmi nedá.

Keď si raz tak spolu listovali v jednej knihe, obaja boli vášniví čitatelia, zamyslene povedala: „To by bolo fantastické, keby boli naše srdcia ako knihy, v ktorých sa dá listovať. Mohli by sme si v nich navzájom čítať o tom druhom. Ale asi by to bola tenká kniha, taká so štyrmi stranami“, uvažovala.
Preložila svoje srdce na polovicu a začítala sa do neho.
 • 7. Teraz vyberte z krabičky srdce mamy a podobne ako slečna z príbehu sa doň na chvíľku začítajte. 
„A čo keby sme ich spojili do jednej knihy?“ spýtal sa on nesmelo. „Chcela by si?“ 
Slečne učiteľke zažiarili oči šťastím.
Hneď to skúsili a priložili srdiečka k sebe. Ale nešlo to, vôbec spolu nedržali. 
 • 8. Vyberte srdce otca, ukážte deťom, potom ich priložte k sebe.
Nevzdali sa, zobrali svoje srdiečka a išli navštíviť Pána Boha. To je ďalšia zvláštna vec. V tom svete mal totiž Pán Boh v každom meste a v každej dedine svoj dom, kde býval a ľudia ho tam mohli navštíviť. Vždy bol doma, nech prišli kedykoľvek.
 • 9. Otočte krabičku smerom k deťom tak, aby videli obrázok kostola.
Privítal ich s úsmevom. A keď mu, trochu hanblivo, porozprávali o svojom nápade, mal z nich obrovskú radosť. Zobral ich srdiečka a spojil ich presne tak, ako si to predstavovali. Bolo to asi tak, ako keď knihár opravuje pokazenú knihu. Najprv všetko presne zarovnal, potom stránky, teda vlastne srdiečka zošil, spoj natrel svojím super špeciálnym lepidlom, stlačil to všetko v lise a chvíľku počkali, kým lepidlo zaschlo. Trochu to aj bolelo, predsa len ihla, lis a tak. Ale čo by tí dvaja nepodstúpili preto, aby mohli byť ich srdcia spolu?
 • 10. Postupne vyťahujte z krabičky nožnice, ihlu a niť (môžete použiť aj kancelársku zošívačku), lepidlo alebo lepiacu pásku.
Zložené srdcia nastrihnite po stred, jedno z hora, druhé zdola a zasuňte seba. Priložte listy k sebe, zošite ihlou alebo zošívačkou, zlepte lepidlom na papier alebo lepiacou páskou a vytvorte z nich knihu.

V ten deň sa stali dospelými a celé mestečko malo z nich radosť. Dokonca na ich počesť usporiadali veľkú hostinu a tancovačku až do rána.
 • 11. Vytiahnite z krabičky svadobnú fotografiu a nalepte ju na vonkajšiu stranu srdcoknihy.
Ale to nie je všetko. Neskôr s radosťou zistili, že Pán Boh rozširuje ich srdia a pridáva do ich srdcoknihy ďalšie stránky. Jednu nazvali Mirko, podľa tatina, druhú Zuzka, to zase podľa maminy. Pre ďalšiu stránku vo svojom srdci vybrali meno Miško. A najmladšiu pomenovali Lucka, pretože to znamená svetlo a oni vďaka nej pochopili mnohé z toho, čomu dovtedy nerozumeli.
 • 12. Ak robíte katechézu vo svojej rodine a pre vlastné deti, použite ich mená a príbeh si prispôsobte. Pri vyslovovaní mien detí vyťahujte z krabičky ich srdiečka. Napokon srdiečka vlepte do knihy medzi listy, ktoré tvoria srdcia rodičov.
Občas sa im s ich srdcoknihou stalo to, čo sa používaným knihám stáva, tu sa nejaká stránka ošúchala, tam roztrhal, hentam hrozilo, že vypadne. Ale nikdy to nenechali zájsť tak ďaleko, aby ich srdcokniha rozpadla. Jednoducho išli spolu navštíviť Pána Boha a prosili ho, aby ich srdcia dal zase dokopy. Samozrejme, že taká oprava tiež trochu bolela. Pani učiteľka mala hrôzu z tej veľkej ihly a jej manžel neznášal dobre, keď sa cítil pod tlakom ako v lise… Ale stálo im to za to, že mohli každý deň čítať v srdci toho druhého.

Prepojenie s evanjeliom

 • 13. Ak ste ešte nečítali nedeľné evanjelium, tak teraz je ten správny čas :-) Ak ste ho čítali na začiatku, prepojte ho teraz s rozprávkou. Napríklad takto:
Farizeji raz priviedli k Ježišovi jednu pani, ktorá sa asi veľmi trápila. Možno si nerozumela so svojím manželom, nemohla s ním vydržať, myslela, že už sa nikdy nedajú dohromady…, a tak ho opustila. A tak im napadlo, ako je to s tými rozvodmi. A išli sa Ježiša spýtať. Všimli ste si, akí boli z toho farizeji aj učeníci rozrušení? Ani sa im nečudujem, veď aj oni mali svoje manželky, aj oni sa s nimi niekedy pohádali a občas si nerozumeli. A teraz sa boja. Co by robili, keby ich manželky opustili? Hrozná predstava. Našli by si niekoho iného?

Ale Ježiš im radí, aby premýšľali inak. Vysvetľuje im, že Pán Boh má moc spojiť dvoch ľudí tak, ako sme spojili stránky našej srdcoknihy, tak, že patria k sebe.
Nechce, aby učeníci strácali čas premýšľaním nad tým, ako dvoch ľudí rozdeliť. Radšej nech sa snažia dávať druhých opäť dohromady. Podobne, ako to robil Pán Boh v našom príbehu vždy, keď sa tá srdcokniha začala trochu trhať.

A ešte jedna myšlienka. Ježiš napomína učeníkov: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im.“ To je skvelá správa, pretože deti môžu prísť kedykoľvek za Ježišom a porozprávať mu čokoľvek. Napríklad aj o to, že mamina bola dnes trochu smutná a ocko nahnevaný. A môžu poprosiť Ježiša, aby zase opravil a spojil srdcia ich rodičov. 
 • 14. Katechézu môžete zakončiť modlitbou za vašu rodinu. Nájdete ju na poslednej strane srdcoknihy. 

Obrázky a fotografie

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7543
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4618
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4681
 • https://pixabay.com/vectors/town-36095
 • https://pixabay.com/vectors/safe-30110 
 • https://pixabay.com/vectors/building-1299966 
 • https://pixabay.com/vectors/hand-1989139 
 • https://pixabay.com/photos/heart-5984344
 • https://pixabay.com/photos/bride-1837148

Publikácie a pomôcky