Rodinná katechéza / O pokušení

Rodinná katechéza, XXVI. cezročná nedeľa, rok B (26.09.2021)

 • Charakteristika: Ježiš vo svojich prirovnaniach často používa hyperbolu (zveličenie), aby tak zvýraznil závažnosť nejakého problému. Tak je tomu aj pri učení o odolávaní pokušeniam, keď učeníkov vyzýva, aby odťali a odhodili to, čo ich navádza na hriech. V katechéze sa pokúsime priblížiť toto evanjeliové posolstvo citlivým a veku primeraným spôsobom sprostredkovať deťom v mladšom školskom veku.
 • Pomôcky: Ku katechéze budete potrebovať postavičku, pripravenú podľa inštrukcií v prílohe. Po skončení ju môžu deti vymaľovať.

Modlitba

Dobrotivý Bože, ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš; neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme príkladným kresťanským životom na zemi dosiahli prisľúbenú blaženosť v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Všetci stoja. Jeden z dospelých prednesie nedeľné evanjelium (Mk 9, 38-43. 45. 47-48).  Čítanie môže uviesť slovami:

Započúvajme sa do Evanjelia podľa Marka.

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“

Katechéza

1. Hendikep

 • Po evanjeliu predstavte deťom postavičku, deti môžu vymyslieť pre ňu meno. Povzbuďte ich, aby pomenovali hendikepy. Najprv tie veľké (veľké ucho, jazyk, ruka), potom tie malé (oko, noha). Napokon upriamte ich pozornosť na to, že sa jedná o pravé oku, ucho, ruku a nohu. Môžu napríklad hľadať, čo majú všetky hendikepy (okrem jazyka) spoločné. 

2. Nápisy

 • V ďalšom kroku nechajte deti preskúmať nápisy, s väčšími diskutujte, čo sa tým asi myslí. 

Veľa nám toho asi nepovie, to je zrejme tým dlhým jazykom, ale máme tu niečo napísané:

 • Oko - Nechcem vidieť!
 • Ucho - Som zvedavý.
 • Ruka - To on!
 • Noha - Nechce sa mi!
 • Jazyk - Poznáte to príslovie „Čo na srdci, to na jazyku“? Tak tento musí mať srdce veľmi plné, aspoň podľa toho, čo všetko má na jazyku. A nie sú to príjemné slová: „Mňa to nezaujíma. Nechcem to. Fuj. Nebudem. Ha ha, ha ha! Bŕŕŕŕ. Ja som to nebol. A prečo ja? Zase jáááá!. Chcem, chcem a chcem.“
 • Podľa potreby si doplňte aj ďalšie z repertoáru vašich detí.

3. Odseknúť?

Zdá sa, že náš kamarát má problém s okom, uchom, nohou, rukou a jazykom. Akoby sme ho mohli vyliečiť? Čo hovorí Marek? Hovorí, že Ježiš radí:

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako vôbec.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako vôbec.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako s oboma do pekla. 

Ja si myslím, že naschvál trochu zveličuje. Vie, že nikto z nás by niečo také sám sebe ani inému neurobil. Chce, aby sme si uvedomili, že niekedy sú tie naše oči, ruky či nohy akoby choré, pretože nás navádzajú na niečo zlé. A vtedy ich nesmieme poslúchať.

Keď mi večer jazyk hovorí: „Poď pohľadať nejakú čokoládu…“, proste ho nesmiem počúvať. To je ako keby som ho odsekol a zahodil. Alebo keď ma oči a ruky volajú: „Poď, nenápadne si požičiame tablet, kým si to nikto nevšimne…“ Nevšímať si vtedy tie hlasy, to je hádam ťažšie ako keby sme si mali tie ruky odseknúť.

Nepočúvať a neposlúchať svoje ruky, nohy, oči, uši, jazyk…, keď nás navádzajú na niečo zlé. To je vlastne tá Ježišova rada, ako môže každý z nás chrániť sám seba.

Ale ja som sa pýtal, ako s tým môžeme pomôcť druhému. Lebo keby sme mu to ucho, alebo ruku odsekli, veľmi by sme mu tým nepomohli.

 • Odložte z postavy ruku, nohu a oko, nebude vyzerať veľmi vábne :-)

4. Ježiš uzdravuje

Myslím, že v takej situácii potrebujeme prosiť Ježiša o uzdravenie. My sa modlíme, prosíme, aby uzdravil chorých z Covidu, aby zachránil toho a tamtoho… a to je dôležité a dobré. 

Ale sú choroby, s ktorými nechodíme k lekárovi, pretože by si s nimi neporadil. Takou chorobou je napríklad lenivosť, pohodlnosť, závisť, strach… S tými chorobami prichádzame za Ježišom a prosíme o udravenie jeho. Pre seba, aj pre druhých.

Prosby

 • Na katechézu nadviažeme prosbami. Pri každej najprv zložte diel, prečítajte nápis a popíšte s deťmi problém. Napokon predneste spontánnu alebo pripravenú prosbu. Po prosbe diel nalepte správnou stranou. Do prosieb nezabudnite zakomponovať aj ťažkosti svojej rodiny a farnosti.

1. Oko. Náš kamarát má problém s okom, je tu napísané „Nechcem vidieť!“ Možno nechcel vidieť, že má povinnosti. Mama ho poslala upratať si hračky, urobil to len tak ledabolo a tváril sa, že to rozhádzané lego nevidí. A keby to bol prvý krát… Ale on to tak robí skoro vždy. Mama je z toho už zúfala. Takže môžeme povedať napríklad takúto modlitbu:

„Pane, uzdrav oči srdca nášmu kamarátovi aj všetkým, ktorí nechcú vidieť svoje povinnosti a vyhýbajú sa im.“

2. Ucho. Aký má problém s uchom? Je zvedavý. Možno pozerá na youtube aj veci, o ktorých vie, že nie sú pre neho. Alebo chodí doma aj do skriniek, ktoré mu rodičia nedovolili… A možno je tak zvedavý na veci, ktoré nie sú veľmi dôležité, že potom nestíha to, čo dôležité je. Akú modlitbu vymyslíme pre uši? 

„Pane, uzdrav uši sŕdc ľudí, ktorí sú na jednej strane príliš zvedaví a na druhej vôbec nepočúvajú to, čo treba.“

3. Ruka. Čo to robí jeho ruka? Zvaľuje niečo na iného, možno povinnosti alebo zodpovednosť. „To urobil on, to nie ja.“ Modlitba:

„Pane, uzdrav ľudí, ktorí sú v pokušení zvaľovať svoju vinu na iných.“ 

4. Noha. Problémom tejto nohy je lenivosť.

„Pane, uzdrav nás z lenivosti.“

5. Jazyk. No a napokon jazyk. Zdá sa, že náš kamarát toho narozpráva až až. Niektoré reči sú len zbytočné, iné ubližujú ľuďom okolo. 

„Pane, uzdrav naše ústa, nech hovoríme vždy pekne a dobre.“

 • Nezabudnite zrolovať jazyk a vsuňte ho do pripraveného otvoru.
 • Po prosbách zakončite modlitbou Otče náš, prežehnaním a pesničkou. 

Publikácie a pomôcky