Otázka

CR-24 NE B

Scrollujem si tak svoj obľúbený denník, až ma zrazu z driemot vytrhol titulok: "Biskupi pykajú za svoju poctivosť." To ma zarazilo. Želal by si snáď autor článku, aby boli biskupi nepoctiví? To je znepokojujúca myšlienka. Nejde mi teraz o obsah článku, len o titulok samotný. Ukazuje sa tu totiž, aký priepastný rozdiel môže byť medzi tým, čo si o niekom či niečom myslíme, a tým, kým alebo čím to v skutočnosti je.

Ako v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa spýtal učeníkov: "Za koho ma pokladajú ľudia?" Nezaskočil ich, majú vcelku slušný prehľad o verejnej mienke. Zaručene informovaní dobre vedia, že Ježiš je maskovaný Ján Krstiteľ. Iní majú poznanie, ktorého sa dostalo len úzkej skupine vyvolených, lebo médiá sa to pokúsili ututlať: Ježiš je Eliáš. A ďalší by asi povedal: "Tak to vím naprosto přesně," je to prorok.
Chlapci, myslím tým učeníkov, samozrejme vedia, že je to úplne inak, ale kto by ich počúval, veď sú len obyčajní učeníci a trávia s Ježišom všetok svoj čas, nemôžu ho teda poznať tak dobre, ako tí, čo ho videli len v telke. Pardon, ani to, televízory vtedy ešte neboli.
Ale Ježiša ich názor zaujíma: "A za koho ma pokladáte vy?“, Pýta sa. Peter trafil klinec po hlavičke: "Ty si Mesiáš." 
Medzi tým, za koho druhého pokladáme a tým, kým on naozaj je, môže byť dosť veľká priepasť. Tráviť čas s tým, koho chceme poznať, pomáha. 
Je to ako pri dnešnom (a každom) pápežovi: pre jedných je nebezpečný liberál, pre iných nebezpečný konzervatívec, niektorí v ňom vidia pomaly záchrancu sveta a ďalší rozbíjača Cirkvi. A on je pritom iba pápež František.

Iná bariéra môže vyvstať medzi tým, kým človek je a aké sú naše očakávania voči nemu. To sa stalo Petrovi. Ježiš je Mesiáš, to je Petrovi jasné. Lenže keď počuje, že byť Mesiášom znamená že "musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych," to už nevie rozchodiť. Čaká, že Mesiáš bude inakší, že to bude mať ľahké, bezbolestné, pohodlné...
Lenže to nejde. Bez toho, že by Mesiáš trpel, zavrhnutý a zabitý, by nemohol po troch dňoch vstať z mŕtvych a vykúpiť tak tým všetkým svet.
Bez toho, že tvoj manžel bude niekedy unavený alebo nervózny z práce, sa  proste nedokáže postarať o vašu rodinu. Ak by tvoja manželka nebola plná tých rozporuplných emócií, ktoré ti občas tak strašne lezú na nervy, pravdepodobne by ani nebola tvoja manželka. Nebola by totiž plná ani toho, čo na nej miluješ. A nedokázala by milovať teba. Popravde, možno by ste si jeden druhého ani nevšimli.

Povýšiť očakávanie nad človeka, to je strašne lákavé pokušenie. Diabolské. Preto Ježiš reaguje tak ostro: "Choď mi z cesty, satan!" Varuje Petra: "Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!" 

Naše očakávania sú dôležité. No človek sám je dôležitejší. Prijať to a odolávať pokušeniu očakávaní je niekedy ťažké. Preto Ježiš hneď poznamenáva: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." 

A sme naspäť pri Ježišovej otázke: "Za koho ma pokladáte vy?“ Od odpovede totiž závisí, či ho budeme nasledovať aj so svojimi krížmi, alebo si radšej nájdeme niekoho iného. Ako to napokon urobili tí, pre ktorých bol len prezlečeným Krstiteľom, Eliášom alebo nejakou inou celebritou.
Kým je Ježiš pre teba?

Publikácie a pomôcky