Nie až potom, hneď!

CR-25 ŠT

Keď sa Židia vrátili zo zajatia, obnovu svojej krajiny začali stavbou Jeruzalemského chrámu, ktorý Babylončania desaťročia predtým zrovnali so zemou. No stavba chrámu skončila skôr, než sa poriadne rozbehla. Príčin bolo. Jednoducho všetko ostatné bolo dôležitejšie ako chrám.

Po sedemnástich rokoch prichádza prorok Ageus s tou nepríjemnou otázkou: Dokedy budú ešte Božie veci odkladať na druhú koľaj? "Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom"? A "vám už prišiel čas bývať vo vykladaných domoch"? Kedy konečne príde na rad Boh?

Tak je to vždy. Ak nezačneme s Bohom, vždy bude niečo, čo nám bude pripadať dôležitejšie, nevyhnutnejšie... Nebudeme spokojní a nebudeme mať dosť.
Publikácie a pomôcky