Neboj sa budovať chrám

CR-25 PI

V roku 587 pred Kristom babylonský kráľ Nebukadnesar II. dobil Jeruzalem, zrovnal so zemou mesto i chrám, ktorý bol považovaný za jeden z divov sveta a štvrtinu obyvateľstva Júdska odviedol do zajatia, presídlil ich do iných častí ríše. Keď si neskôr Babylon podmanili Peržania, židia dostali slobodu a mohli sa po desaťročiach v exile vrátiť do svojej vlasti. Jedna z prvých vecí do ktorej sa navrátilci pustili, bola stavba Jeruzalemského chrámu. Začali s veľkou slávou v roku 537 pred Kristom. Ale veľmi rýchlo aj skončili, stavba sa zastavila. Po sedemnástich rokoch, v roku 520 pred Kristom prichádza prorok Ageus, aby ich vyburcoval k dokončeniu začatého diela. A to je vlastne príbeh, ktorý sme počuli v dnešnom prvom čítaní.

Odporcovia stavby majú vážnu námietku. Ešte medzi nimi žijú ľudia, ktorí si pamätajú prvý chrám a tí hovoria, že to čo stavujú teraz, je v porovnaní s ním len slabý odvar. Bude to hanba. S takým niečím sa nemôžu postaviť pre Boha.

V čom je problém?

1. Majú jasnú predstavu o tom, ako by to malo byť. Majú vzor, pamätajú si chrám, aký bol predtým. To je tá dobrá časť.

2. Poznajú svoje limity. Uvedomujú si, že nemajú dosť prostriedkov, schopností, a hlavne podpory zo strany obyvateľstva. Proste nedokážu postaviť chrám taký, aký bol pred vpádom Babylončanov. Aj to je dobré, je fajn, že majú zmysel pre realitu.

3. Urobia nesprávny záver. Keď nemá byť chrám dokonalý, nebude žiadny. Nepripomína vám to niečo? 

A čo na to Boh? Dve veci:

1. Sľubuje vyriešiť finančné ťažkosti. „Prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou… Moje je striebro a moje je zlato.“ No nemá v pláne urobiť to tak, aby mohli do financií vkladať svoju nádej.

2. Sľubuje, že ten chrám bude dôležitejší, než bol ten prvý. Nie pre svoju hodnotu, výzdobu a majetok. „Naplním tento dom slávou… Budúca sláva tohoto domu bude väčšia ako sláva toho prvého… a na tomto mieste nastolím pokoj.“

Možno sa to s tvojimi deťmi nevyvíja celkom podľa tvojich predstáv. No ony nie sú len tvoje, sú taj synovia a dcéry svetla a Bohu na nich záleží. Sú chrámom Ducha Svätého, Božím domom. A aj keď to možno niekedy vyzerá beznádejne, Boh má s nimi jasný zámer:

„Naplním tento dom slávou… Budúca sláva tohoto domu bude väčšia ako sláva toho prvého… a na tomto mieste nastolím pokoj.“

Neboj sa prijať od neho uistenie a buduj chrám.


Foto: ŠELINGA, J. Kalendár 2021.

Publikácie a pomôcky