Na prvé slovo

CR-22 ŠT

Ten Peter ma stále viac udivuje. Poviem to rovno: mám sa od neho čo učiť. Aj v dnešnej evanjeliovej epizódke. Peter má za sebou ťažkú šichtu. "Celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili," vysvetľuje Ježišovi. Neviem či dáva do poriadku siete preto, že to zakaždým treba, alebo preto, že nemá chuť ísť ešte domov. Nečudoval by som sa mu. Ešte raz pripomeniem, má za sebou ťažkú nočnú a nezarobil ani na slanú vodu.

Do toho mu do loďky nastúpi Ježiš. Neviem či sa už poznajú, ak áno, tak zrejme len pár dní. Keby som bol v jeho koži, potulný učiteľ, ktorý si z mojej loďky urobil kazateľnicu, by ma veľmi nepotešil.

A keď konečne skončil a Peter si môže ísť ľahnúť, príde tá nezmyselná požiadavka aby zavesloval do hlbokej vody a spustil tam sieť na lov. Tesár! Ten toho vie o rybách... Peter mu to vysvetlí veľmi mierne: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili."  Ovláda sa... 

A potom príde to, čo sa potrebujem od neho naučiť. Peter dodal: "Ale na tvoje slovo spustím siete." Chcel by som to vedieť ako on, poslúchnuť aj napriek únave, roztrpčenosti, znechuteniu, nepochopeniu... Hneď. A na prvé slovo. To je zázrak, pre mňa cennejší, než neviem aký úlovok.

A čo ty? Ako si na tom s poslušnosťou?


https://saintedwardparish.org/what-a-catch/14164/

Publikácie a pomôcky