Mesto bez hradieb

CR-25 SO

Včera sme v prvom čítaní počúvali, ako prorok Ageus povzbudzoval Židov k obnoveniu stavebných prác na Jeruzalemskom chráme. Pretože to vzdali keď si uvedomili, že nemajú dosť síl ani prostriedkov na to, aby vybudovali chrám podľa svojich predstáv, respektíve taký, ako bol ten prvý, jeden z divov sveta. Dva mesiace na to vystúpil so slovom od Boha ďalší prorok, Zachariáš. A ten im svojimi vystúpeniami pílil uši celé dva roky. Pomohlo.

V dnešnom prvom čítaní hovorí Zachariáš o svojom videní, o vytržení, extáze, nech už to nazveme akokoľvek. Hovorí, že videl anjelov. Zjavne sa chystali zapojiť do stavebných prác, pretože jeden z nich o sto šesť premeriaval plochu mesta. „Idem merať Jeruzalem, aby som videl, aký je široký a aký je dlhý,“ vysvetľoval. Pre Zachariášových poslucháčov to bola dobrá správa, totiž že nie sú v tom sami.

A potom prišiel šok. Pribehol druhý anjel a hovorí: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Pre množstvo ľudí a zvierat, čo budú v ňom bývať, Jeruzalem bude bez hradieb.“ Mesto bez hradieb, to bolo niečo pre starovekého človeka neprestaviteľné. Mesto bez hradieb = mesto vyrabované, zruinované a zotročen. Hradby, mestské múry, predstavovali istotu, bezpečné miesto, kam sa mohli všetci stiahnuť v prípade nepriateľského nájazdu. V dobre opevnenom a zásobovanom meste sa mohli obliehateľom brániť celé mesiace.

Dobre si všimnite, prečo to mesto nemalo mať opevnenie: „Pre množstvo ľudí a zvierat, čo budú v ňom bývať.“ Nejde tu o nejakú populačnú explóziu alebo preľudnenie. Ide o prísľub požehnania. No mesto sa najprv musí stať bezbranným a namiesto investovania do múrov má investovať do ľudí. To je ťažká vec a preto prichádza tretie povzbudenie: „Ja mu budem ohnivým múrom dookola, hovorí Pán.“

Čo to má spoločné s nami? Je dôležité, aby sme si nejako projektovali svoj život, aby rodičia plánovali rodinu, mladí budúcnosť a tak. No zrejme pritom narazíme na fakt, že nemáme na to  dosť síl ani prostriedkov na splnenie všetkých snov. Niekedy je rozumné svoje plány okresať. Inokedy je dôležité nenechať sa odradiť a radšej prijať tri povzbudenia:

1. Boh má tvoj život premeraný a má v úmysle spolupodieľať sa na jeho formovaní. Ak ho prijmeš!

2. Boh počíta v tvojom živote s rastom aký presahuje tvoje predstavy. Podmienkou je, že zabudneš na istoty hradieb a múrov.

3. Znamená to však prijať život v dôvere a napätí. V neustálom napätí medzi zodpovednou odovzdanosťou a pokušením k nezodpovednej ľahkovážnosti. V dôvere, že Boh bude „ohnivým múrom dookola“ chrániacim tvoj život.


Foto: ŠELINGA, J. Kalendár 2021.

Publikácie a pomôcky