Dôležití a bezvýznamní

CR-26 PO

"Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší", čítame v dnešnom evanjeliu. No Ježiš nechce, aby sa zaoberali tými, ktorí sú dôležití. Dôležití ľudia si poradia aj sami. A keď nie, ľahko získajú pomoc a podporu. Skutočnou výzvou sú tí (zdanlivo, spoločensky) bezvýznamní

Ježiš vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: "Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký."

Ak naozaj tak veľmi potrebuješ zažívať ten pocit dôležitosti, nevadí. Buď dôležitý pre nedôležitých, veľký pre malých, významný pre bezvýznamných. Nie však ako nejaká celebrita. Ako niekto, pre koho sú dôležití.

Publikácie a pomôcky