Napriek všetkým rečiam

CR-21 NE B

Pred pár dňami som bol na návšteve u jedných známych, on podniká, dáva prácu zopár ľuďom. Trochu sa posťažoval. Napriek tomu, že niektorí ľudia prišli pre covid o prácu, on má problém obsadiť jedno miesto. Nie že by neboli záujemcovia. Hovorí, že prichádzajú mladí, ktorí majú v 25 rokoch životopis na štyri A4, z toho tri a pol strany tvoria "pracovné skúsenosti". Proste ľudia, ktorí nikde nevydržali viac než 2-3 mesiace. Na otázku "Prečo?" vraj dostáva takmer vždy tú istú odpoveď: "Bol tam zlý kolektív." To už naozaj nič nevydržíme?

V dnešnom evanjeliu kladie Ježiš otázku, ku ktorej musíme zaujať postoj: "Aj vy chcete odísť?" Totiž "vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili", hovorí Ján.
Bezprostrednou príčinou bola jeho Eucharistická reč, keď vyhlásil, že on je "živý chlieb, ktorý zostúpil z neba", kto bude jesť z toho "chleba, bude žiť naveky" a že ten chlieb je jeho "telo za život sveta". Nepredpokladám, že by si niekto naozaj myslel, že ich navádza na kanibalizmus. To je len zámienka, skutočným problémom je pre nich výlučnosť, dovolil si naznačiť im, že bez neho sa ďaleko, t.j. k večnému životu, nedostanú. A tak vyhlásia: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" A idú si pohľadať niekoho iného, kto bude viac vyhovovať ich naturelu, bude mať viac rozumu a nič nebude od nich očakávať.

Iste, sú chvíle, kedy treba preťať gordický uzol, obísť prekážku, ktorú sa človeku nepodarilo prekonať, zapchať si uši, aby jeden nemusel dokola počúvať tú istú tvrdú reč. Lenže to môžeme urobiť až vtedy, keď sme vyčerpali všetky ostatné možnosti. A dnes máme tých  možností väčšinou habadej. Nemusia byť všetky ľahké, pohodlné, príjemné alebo rýchle. Ide o to, či sú dobré. Inak ani Alexander Veľký, ktorý údajne v roku 334 p.K. ten uzol preťal, sa vraj veľmi nesnažil problém najprv rozpliesť. 

A potom, sú uzly, ktoré sú životne dôležité. Potrebujeme sa priviazať. Napríklad manžel k manželke a manželka k manželovi. Potrebujeme sa priviazať, aby sme neušli pri prvom tvrdom slove alebo už po druhom dni hlúpej nálady. Princípy pre takýto uzol sú naznačené v dnešnom druhom čítaní.

No základom je uzol, ktorým sa človek pripúta k svojmu Bohu. To je to, k čomu vyzýva Jozue svoj ľud v prvom čítaní. Hovorí im, aby si vybrali. Sám má v tom jasno: "Tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi." 

Tak si dnes vyber, s kým chceš zviazať svoj život a vytrvať, aj keď sa ti jeho reč bude zdať tvrdá, ako niečo, čo sa už nedá počúvať. "No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi." Napriek všetkým rečiam.

Publikácie a pomôcky