Imigranti

CR-22 NE B

Čítal som nedávno rozhovor s jedným pánom, ktorý má momentálne veľký problém s imigrantmi. On má vlastne problém s kdekým a kdečím, pretože je to ten typ, ktorý slová využíva iba ako mucholapku. Ale aj tak som mu vďačný, pretože som si vďaka nemu uvedomil, že som vlastne imigrant.
Mám totiž v úmysle požiadať o azyl v krajine, v ktorej je oveľa vyššia životná úroveň ako u nás, oveľa dlhší život, dôchodkové zabezpečenie a tak. Priznávam bez mučenia, že ma k tomu ma k tomu vedú aj veľmi praktické dôvody. A som si vedomý, že som úplne iný ako oni, že tam veľmi nezapasujem, nemám totiž takú dobrú výchovu ako obyvatelia tej krajiny, mám úplne inú kultúru, ak sa to v porovnaní s nimi vôbec dá kultúrou nazvať. Ktovie, či tam nebudem za neprispôsobivého. A navyše nemám nič, čím by som ich obohatil. Oni totiž majú všetko. Odkedy som si to uvedomil, inak pozerám aj na ostatných imigrantov.

Mojžiš (prvé čítanie dnešnej nedele) hovorí státisícovému davu migrantov, ktorí práve ušli z otroctva a majú pred sebou štyridsaťročné putovanie do cieľovej krajiny: "A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím, a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán, Boh vašich otcov, do vlastníctva." A Jakub k tomu v dnešnom druhom čítaní pre nás dodáva: "V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba." 

Krstom sme začali kariéru imigrantov a sme na ceste do krajiny, ktorú nám chce dať Pán, náš Boh. Na rozdiel od tých chudákov trebárs z Afganistanu, aby sme boli aktuálni, nás nikto neprenasleduje a nevyháňa. Svet v ktorom žijeme má skôr tendenciu všelijako nás podplácať len aby sme na nebo zabudli. Nemusíme zaplatiť nehorázne peniaze pochybným prevádzačom. A keď konečne dôjdeme do cieľa, neprivítajú nás nepriateľské pohľady a reči, ale otvorená náruč nášho Otca, ktorý je na nebesiach. No máme to neporovnateľne lepšie. Vychutnajte si sú predstavu a  "v  tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše."

  1. Ochrana. Dekalóg Izraelitov chráni pred ich spolupútnikmi. Potrebujú pravidlá pre život na slobode. Pretože ak sa budú navzájom okrádať, klamať, zvádzať, podvádzať a zabíjať, ďaleko nedôjdu. Chráni ich aj pred nimi samotnými. Pretože ak sa poddajú pohodlnosti, lenivosti, strachu, pýche..., ďaleko sa nedostanú. A chránia ich aj pred druhými, pretože ak sú v jednote so svojimi, ľahšie sa ubránia cudzím.
  2. Mapa a ukazovateľ. Dekalóg im, a ešte viac nám, tiež slúži ako mapa alebo ako smerovníky na ceste. Zvlášť my, keď nie sme si istí, či kráčame životom správne, môžeme použiť desatoro ako referenčný bod, s ktorým sa porovnáme.
  3. Tréningový program. Do tretice je dekalóg tréningovým programom a jeho vytrvalým dodržiavaním sa meníme. Osvojujeme si kultúru neba, postoje, zručnosti a návyky, ktoré sú samozrejmé pre večný život. Učíme sa nebeskému jazyku. Jednoducho zachovávaním desatora postupne získavame schopnosť žiť v spoločenstve s Bohom a nebeským svetom. Vďaka tomu nebudeš v nebi neprispôsobivým imigrantom, ale synom, ktorý prišiel konečne domov.

Publikácie a pomôcky