Čo robiť v nedeľu?

CR-17 PI

Dnešné čítania podávajú pomerne presný súhrn toho, ako sláviť nedeľu či sviatočné dni. Prvé čítanie spomína tri prvky: počítanie dní (príprava), zrieknutie sa práce a obetu.

Príprava. Pri tom počítaní dní ("Od druhého dňa po sobote, v ktorý ste obetovali svoj pozdvihnutý snop, budete počítať sedem úplných týždňov až po druhý deň po skončení siedmeho týždňa, teda päťdesiat dní, a prinesiete Pánovi obetu z novej úrody...") zrejme nejde len o kalendár. Izrael má na sviatočné dni pamätať, teda myslieť na ne dopredu a vhodne sa pripraviť.
Možno aj ty počítaš dni do nedele alebo najbližšieho sviatku. Ale ako sa na ich slávenie pripravuješ? Skús si počas týždňa prečítať aspoň biblické texty na nasledovnú nedeľu. A myslím, že tvoje prežívanie liturgie bude bohatšie. Nájdeš ich na lc.kbs.sk.

Obeta. Ďalším prvkom je obeta. V prvom čítaní sú spomenuté rôzne druhy obiet. Veriaci Žid neprichádzal pred Pána s prázdnymi rukami. Čo si ochotný obetovať, darovať ty?

Zrieknutie sa práce. My hovorievame o sviatočnom oddychu. Ale Pán nehovorí, že vo sviatok máme oddychovať. Hovorí o zrieknutí sa práce. To stojí za zamyslenie. Nemyslíte?

Hudba a spev. V dnešnom žalme je zastúpený ďalší rozmer: "Vezmite harfy, udrite na bubon, na ľúbu lýru a citaru. Zatrúbte rohom pri nove mesiaca i pri jeho splne v deň našej slávnosti" vyzýva žalmista. Hudba a spev nie sú len nejakým doplnkom k bohoslužbe. Ony samy sú bohoslužbou.

Vyučovanie. "Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge", hovorí Matúš. Súčasťou nášho slávenia nedele a sviatočných dní je aj vyučovanie. To najzákladnejšie pri homílii. Takže ak je nedeľná kázeň obsažná a náročná (a samozrejme zároveň k veci), je to úplne v poriadku ;-).

Zhrnuté: Priprav sa, prines obetu, zriekni sa práce, spievaj a hraj, uč a uč sa Božím veciam.

Publikácie a pomôcky