Nie viac, nie menej, len inak...

VN-07 PI

"Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" pýta sa Ježiš Petra a pritom kývne hlavou smerom k ostatným apoštolom. Dnes ma zaujalo to slovíčko väčšmi, viac. Ježiš žiada Petra aby sa porovnal s ostatnými. A Peter sa, myslím, odpovedi vyhol. Hovorí síce "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád", ale zdá sa, že to áno sa vzťahuje na druhú časť otázky.

Možno Ježiš chce, aby si Peter uvedomil, že porovnávanie sa nemá zmysel. Možno pár dní predtým, keď sa dušoval, že ak by aj iní zradili, on Ježiša nikdy neopustí..., možno mal vtedy pocit, že má svojho Majstra rád viac, než ostatní... 
No nejde o to aby pochopil, že ho vlastne miloval menej. Ide o to aby si uvedomil, že viac alebo menej sú kategórie, ktoré nemajú s láskou nič spoločné. Láska nie je múka, ktorú môže človek vážiť na kilá. Opýtaj sa mamy šiestich detí, či miluje všetky rovnako. Odpovie že nie. Potom sa spýtaj, či miluje niektoré viac. A aj tá odpoveď bude záporná. Pretože každé dieťa je iné, má iné schopnosti a iné chyby, iný vek..., a preto musí byť každé dieťa inak milované. A aj tá mama sa mení, pri treťom dieťati už nerobí tie chyby, ktoré robila pri tom prvom. Už robí úplne iné :-). 

Miluj Krista tak, ako to vieš ty. Od druhých sa môžeš čo to naučiť, môžu ťa inšpirovať. Ale tvoja láska je a musí byť úplne iná ako ich. Ak by si miloval presne ako oni, miloval by si málo, hoci oni milujú dosť. Jednoducho kilo peria má úplne iný objem ako kilo múky alebo kilo železa. A hoci je to vždy len kilo, rozdiel spoznáš ľahko keď ti niečo z toho padne na nohu.

Miluj Krista tak, ako to vieš ty dnes. A ešte jedna vec: Nechci milovať Krista tak, ako si to robil pred pred X alebo XY rokmi. Vtedy bol iný tvoj život a teda bola iná aj tvoja láska. Je to ako s litrom vody: veľa záleží od toho, či má podobu kusu ľadu, snehových vločiek, alebo kvapiek rosy.

Ako dnes prejavíš svoju lásku Kristovi?

Publikácie a pomôcky