Nemáte chuť na ovocie?

Zoslanie Ducha Svätého - Turíce

Nedá mi pokoja krátky príbeh, ktorý sa som čítal v jednom zamyslení: „Mami, ja ho už asi mám,“ hovorila slečna, ktorá sa pripravovala na birmovku. „A koho?“, pýtala sa mama. „No Božieho Ducha.“ – „Ako to vieš?“ – „Mám takú veľkú chuť robiť dobro...“  

Chuť konať dobro, to je dar Ducha Svätého, vnútorná sila ktorú dostávame, aby bol náš život úrodný a priniesol ovocie, o ktorom hovorí Pavol v dnešnom druhom čítaní z Listu Galaťanom: "Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť."  

Pravda ono to nie je také ako keď večer o pol desiatej dostanem chuť na čokoládu alebo slaninu. Na rozdiel od chuti napchávať sa po nociach tú "veľkú chuť robiť dobro“ dokážeme v sebe potlačiť pomerne ľahko. Ako to povedal jeden poľský spisovateľ: "Ak dostanem chuť pracovať, sadnem si ticho do kúta a počkám, kým ma to prejde" (Stanislaw Jerzy Lec). Snáď sa toho sám nedrží. 

Nesadni si ticho do kúta a nečakaj, kým milosť "vyprchá". Apoštol Pavol totiž naznačuje, že v skutočnosti sa nedá len tak ticho sedieť v kúte. Buď sa z našich životov rodí ovocie Ducha, alebo skutky tela, "smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné." Myslím, že každý z nás by vedel tento zoznam rozšíriť aj o nejaké tie svoje vlastné neresti a hriechy. No pre ilustrácii to takto stačí.

  • Daj nám Pane lásku. Zvlášť voči tým, ktorí trpia jej nedostatkom, alebo si ju nezaslúžia.
  • Daj nám radosť z každého dobra, ktoré sa deje okolo nás a zvlášť z úspechov tých, ktorí nás nemajú radi.
  • Urob nás nositeľmi pokoja, ľuďmi, ktorí prinesú zmierenie všade, kde vládne dusná atmosféra.
  • Urob nás Pane zhovievavými voči ľuďom s ich chybami a nedostatkami.
  • Vlož do našich sŕdc láskavosť, zvlášť voči tým, ktorí sú neláskaví.
  • Naplň nás dobrotou špeciálne zameranou na tých, ktorí nám to nikdy neoplatia podobne.
  • Posilni nás vo vernosti Tebe a druhým, zvlášť vtedy, keď by bolo také príjemné byť neverní.
  • Daj nám Ducha miernosti ako liek proti nepriateľstvám, žiarlivosti, hnevu a rozkolom.
  • Posilňuj nás Pane, aby sme dozrievali v zdržanlivosti a boli tak dobrým príkladom pre tých, ktorí nedostali tvojho Ducha.
"Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme."

Publikácie a pomôcky