Keď sa vrátili...

VN-05 UT

Keď som mal trinásť, možno štrnásť, prečítal som pár kníh s misijnou tematikou. Niekde som sa dostal k sérii o slovenských misionároch a na pár mesiacov ma to chytilo. Ďaleké krajiny, exotika, úplne iný svet. Pri čítaní dnešnej state zo Skutkov apoštolov som si uvedomil, že v tých knihách asi niečo chýbalo.

Pavol a Barnabáš sa vrátili z prvej misijnej cesty, na ktorú ich vyslala Antiochijská farnosť. A keď sa vrátili, farnosť sa zhromaždila a oni "rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery." Toto si z tých kníh o misionároch nepamätám. Aj po rokoch si spomínam si na rozprávanie o zvieratách, džungli, chorobách a domorodcoch, ale nie o tom, "aké veľké veci s nimi urobil Boh" a ako "pohanom otvoril dvere viery." Iste, ono to tam niekde muselo byť, ale ja si pamätám skôr opis exotických krajín, ich obyvateľov, fauny a flóry. Škoda, veď to zdieľanie skúsenosti viery je ďaleko dôležitejšie... 

A nie len na misiách, aj medzi nami. Potrebujeme sa navzájom povzbudzovať tým, aké veľké veci s nami urobil Boh a ako neveriacim otvoril dvere viery. Podeľte sa dnes so svojou skúsenosťou viery. Veď sa nemusíme stále baviť len o covide, sú aj dôležitejšie veci :-).

Publikácie a pomôcky