Horlivosť

VN-06 NE B

S dnešnou nedeľou sa spája krásna a bohatá modlitba: Bože, dopraj nám prežívať s úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Spasiteľa, aby sa jeho zmŕtvychvstanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v našich skutkoch. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
  • O čo v nej prosíme? Aby sme tieto dni, rozumej veľkonočné obdobie, prežívali s úprimnou horlivosťou.
  • V čom má spočívať naša horlivosť? V tom, že sa Ježišovo zmŕtvychvstanie bude ustavične prejavovať v našich skutkoch. Inak povedané prosíme si o horlivosť vo veciach, ktoré poslúžia iným ako svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána.
Prvá vec je, či chceme byť horliví. Druhá otázka spočíva v tom, v čom byť horliví tak, aby to druhých privádzalo bližšie ku Kristovi. A napokon je tu otázka ako, pretože niekedy je horlivosť fakt otravná a skôr odrádza, než povzbudzuje.

1. Chceš byť horlivý za Božiu vec? Mala by to byť úplne zbytočná otázka, ale skúsenosť učí, že nie je. Ježiš nás aj dnes uisťuje: "Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo." Vlastným ovocím života kresťana nie sú dobré skutky. To hovoríme malým deťom, aby sme ich sústredili na konanie dobra. No dobré skutky má predsa konať každý človek, či je kresťan alebo nie. Ovocím života zrelého kresťana sú dobré skutky, ktoré iných privádzajú ku viere, ovocie, ktoré živí akoby vieru druhých. To je to ovocie, ktoré zostane. Na rozdiel od skutkov, ktoré sú dobré len ako cieľ, to je mimochodom to ovocie, ktoré nezostane. Chceš byť horlivý, horlivá za Božiu vec? 
Nejde o to, či máš schopnosti, čas alebo možnosti... Ide o to, či chceš? Keď dnes Ježiš hovorí "nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás," stavia nás pred voľbu, pýta sa, či chceme.

2. V čom byť horlivý? Aj tu je Ježišova odpoveď jednoznačná: "Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem." To neznamená vydieranie typu "Rob čo ti poviem, inak sa nebudem s tebou kamarátiť!" Je to skôr konštatovanie, niečo ako "Ak nevlezieš do vody, nemôžeš sa naučiť plávať." Alebo "Kým sa za mňa nevydáš, nebudeš mojou manželkou." Nerobíme to čo nám Ježiš prikazuje preto, aby sme si získali jeho sympatie. Veď ani nedýchame len preto, že nám to niekto poradil. Robíme to preto, lebo to jediné dáva zmysel.

3. A konečne je tu ten problém, ako byť horlivý. Ježiš hovorí: "Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov."  Tri veci: láska (1), ktorá je vzájomná (2), a jej vzorom je Kristova láska k nám (3). No nie je láska, ktorá núti, vydiera či manipuluje. To je láska, ktorá keď treba "položí svoj život za svojich priateľov." Pandémia v ktorej sa topíme až po uši je veľkou príležitosťou ukázať, čo v nás je, či sme ochotní obetovať sa za a pre druhých alebo nie.

Bože, dopraj nám prežívať s úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Spasiteľa, aby sa jeho zmŕtvychvstanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v našich skutkoch. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Publikácie a pomôcky