Dokončené dielo

VN-07 UT

Občas sa mi niekto zdôverí s tým, že by chcel zomrieť. Myslím, že väčšinou ľudia "iba" nechcú žiť "takto". Nechcú zomrieť, no život aký majú teraz im pripadá neznesiteľný. Keby sa podmienky zmenili, asi by sa ho držali zubami, nechtami. No pár krát mi to povedali aj ľudia, ktorí sú spokojní, hovoria, že žijú šťastne a myslím, že je to pravda. Majú dojem, že už by asi pomaly mala prísť ich hodina.

Ježiš hovorí v evanjeliu dnešnej svätej omše, že nadišla jeho hodina. A v modlitbe trochu bilancuje svoj život. Hovorí Otcovi: "Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať." A o kúsok ďalej: "Zjavil som tvoje meno ľuďom." 

Mne z toho vychádzajú dve myšlienky do dnešného dňa:

  1. Ako si na tom s dokončením diela, ktoré ti dal vykonať som Boh? Už si ho oslávil jeho dokončením? Ak to dielo ešte dokončené nie je, chcelo by to plán, ako dnes pokračovať.
  2. Dôležitou súčasťou toho veľkého diela je zjavovanie Božieho mena ľuďom, či presnejšie v našom prípade odovzdávanie viery. Na to sa treba sústrediť.

Publikácie a pomôcky