Čo z toho máme?

CR-08 UT

Peter začal hovoriť Ježišovi: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou."

Peter "začal hovoriť", ale svoju otázku nedokončil. V Matúšovom evanjeliu sa stihne spýtať: "Čo z toho teda budeme mať?" Ale u  Marka ho Ježiš s odpoveďou predbehol.

Neviem či môžeme povedať, že "sme opustili všetko", asi nie. Ale každý deň niečo opúšťame preto, aby sme mohli byť s Kristom. Čo z toho máme? Ešte pred tými odmenami, o ktorých hovorí Ježiš ďalej, dve dôležité veci: 1. To, že sme dokázali čo to opustiť. 2. Že sme s Ježišom. To je dosť veľká odmena, či nie?

Publikácie a pomôcky