Ako Boh

VN-07 NE B

Pamätáte si návnadu, na ktorú ulovil diabol prvých ľudí? Nebolo to nič zvrhlé ani otrávené. Naopak, bola to dobrá myšlienka, niečo, čo je živé a stále prítomné v každom človeku. Diabol im sľúbil, že budú ako Boh. Boh do nás vložil túžbu byť ako On. Alebo, ak chcete, ako Oni, Najsvätejšia Trojica. Tá túžba je niekde v nás, je dôležitá, dobrá, a treba, aby sme ju naplnili. Problém je v tom ako to urobiť.

Lacné "riešenie". Diabol ponúkol prvým ľuďom lacné riešenie, ktoré by sa dalo v skratke hrnúť takto: "Kašlite na Boží príkaz, robte si po svojom, a budete ako Boh." Dnes už síce veľmi slovo Boh nepoužíva, ale túto osvedčenú návnadu áno. Stačí slovo Boh nahradiť niečím, čo sa nám podvedome spája s božským životom, ako krása, pokoj, šťastie, radosť, sila, vznešenosť, ale aj moc, úspech... Dnes hovorí: "Kašlite na Boží príkaz, urobte si po svojom" (čo je mimochodom v skutočnosti po jeho) "a budete sa mať dobre, budete šťastní, spokojní, úspešní, krásni..." Lenže takto to nefunguje. Niekedy sa to rozsype už po piatich minútach, inokedy po pár hodinách alebo po pár rokoch..., ale skôr či neskôr sa to rozpadne. Lebo to čo diabol ponúka vlastne nespôsobuje, že človek je ako Boh. Iba to vytvára ilúziu, vďaka ktorej sa človek na chvíľu cíti božsky. Je to ako droga. Hoci nie som si istý, či sa aj Boh niekedy cíti božsky.

Kristus chce, aby sme boli ako Boh. "Ježiš pozdvihol oči k nebu" čítame v dnešnom evanjeliu. A modlil sa: "Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my." Všimnite si, že prosí, aby sme boli, nie aby sme sa len na chvíľu cítili. Boh asi nemá emócie a niečo ako božské pocity preto zrejme vôbec neexistuje. Boh je. A chce, aby sme aj my boli.

Čo je to jednota? Ježiš sa modlí, aby sme boli jedno, ako je Boh jedno, prosí za našu jednotu. Čo je to jednota? Niektorí si to mýlia s uniformitou. No Ježiš túži po tom, aby sme boli jednotní, nie rovnakí.

Jednota je drina. Je to hľadanie oceňovanie toho, čo máme spoločné. Žiaden lacný kompromis. Ako napríklad u vás doma. Manželia môžu žiť v kompromisoch, to znamená, že raz rozhodne jeden, potom druhý. Raz ustúpi manžel, potom manželka. To nie je zlé. Ale vy chcete určite viac. 
Miesto života v kompromisoch môžete žiť vo vzájomnej jednote, keď sa manžel učí pozerať na svet očami svojej manželky a manželka očami svojho manžela. Keď získajú takpovediac dvojitý pohľad. Žena, ktorá pozerá na svojho manžela zvonku, rozumie mu, chápe, prečo sa práva tak ako sa správa. A zároveň sa pozerá na svet aj jeho očami a chápe, ako sa cíti, ako vníma svet okolo seba. Ale to je drina. Žiada si to veľa obiet, zriekania sa. 
Takúto jednotu vyprosuje Ježiš aj pre nás. Túži po tom, aby bola hlavnou charakteristikou vzťahov medzi veriacimi v našej farnosti. Bez driny to nepôjde. Ale výsledok bude stáť za to.

Jednota je láska. Vlastne takto chápaná jednota je synonymom lásky. Veď ak sa žena môže pochváliť svojim kamarátkam, že jej manžel jej rozumie a zároveň ju chápe, povie jednoducho, že je milovaná. Ján nám to pripomína v prvom čítaní: "Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá." To bude skvelé, keď si raz neveriaci budú môcť povedať o kresťanoch z našej farnosti: "Pozrite, oni sa majú fakt radi." 

Možno sa vtedy nebudeme cítiť božsky, ale budeme jedno tak, ako si to predstavuje Ježiš.


https://audiomack.com/valley-baptist-church/song/what-did-jesus-pray-for-you-john-1711-26-03152020

Publikácie a pomôcky