Vyhliadnite si...

VN-02 SO

V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.

Páči sa mi dnešné prvé čítanie. Helenisti (židokresťania, ktorí pochádzajú z krajín mimo Palestíny a ich materinským jazykom nie je hebrejčina ale gréčtina) sú nespokojní, cítia sa byť odstrčení na druhú koľaj, pretože Hebreji (rozumej židokresťania, ktorých materinským jazykom je hebrejčina, pretože vyrástli v Palestíne) zanedbávajú starostlivosť o vdovy z radov helenistov. Apoštoli to vidia tak, že nestíhajú, helenisti to berú osobne. Riešenie: 

Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.

Tak a idú sa vyberať prví diakoni. Zhromaždenie učeníkov (teda hebreji helenisti) dostalo jednoduché zadanie: vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov. Spomedzi seba, nie spomedzi tých druhých. A oni to urobili. Vybrali si "Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie." Možno nie všetci, ale väčšina z nich patrí medzi helenistov. Svedčia o tom ich grécke mená alebo mimopalestínsky pôvod. A hoci sa vyberá spomedzi frfľošov, vybraní muži sú plní "viery a Ducha Svätého". Nájsť frfľoša plného viery a Ducha je ťažšie, ale zjavne sa to dá.

Mohlo to samozrejme dopadnúť aj inak. Za slovami apoštolov "vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich" mohlo nasledovať obľúbené "neviem, nedá sa, nemôžem, nemám čas, nedokážem to, ja nie, ja nie som hoden, skúste niekoho iného". A svet by vyzeral celkom inak. 

Niekedy stačí málo, stačí namiesto "neviem, nemôžem" a "nemám čas" prijať výzvu. Vo viere v dary Ducha Svätého samozrejme.

Publikácie a pomôcky