Reprodukčné číslo apoštola

VN-03 PI

Vďaka COVIDu sa človek aj čo to naučí. Napríklad včera som si prečítal, čo je to to reprodukčné číslo (R0). Je to vlastne prepokladný počet ľudí, ktorých jeden chorý ďalej nakazí. Ak som to dobre pochopil, ak R0 = 1, jeden chorý stihne nakaziť jedeného zdravého. Ak je to číslo menšie, tak napríklad 10 chorých nakazí len piatich nových. Ale ak je číslo naopak väčšie ako jeden, potom je to pri chorobe problém, lebo počet chorých bude rásť, desiati nakazia napríklad pätnástich. Vplyv na reprodukčné číslo má veľa vecí, napríklad aj pohyb. Čím viac ľudí sedí doma na zadku, tým je menej pravdepodobné, že niekoho nakazia alebo že sa od niekoho nakazia a tak sa to reprodukčné číslo zníži. Zaujímavé.

Pred pár dňami sa pri liturgii čítalo o umučení diakona Štefana. Viera rozhodne nie je choroba, ale jej šírenie sa alebo úbytok sa dá tiež vyjadriť reprodukčným číslom. Ktovie aké reprodukčné číslo viery by mal taký diakon Štefan, koľkých "nakazil" vierou skôr, než ho mocní nechali zabiť? Máme dôvod domnievať sa, že ich bolo veľa, inak by mocným predsa neprekážal. S istotou to vieme o jednom, o apoštolovi Pavlovi.  R0 diakona Štefana bolo väčšie ako 1.

A potom je tu apoštol Pavol, ktorý sa "nakazil" vierou vďaka Štefanovmu mučeníctvu. Jeho reprodukčné číslo, množstvo ľudí, ktorým odovzdal vieru v Krista, by sa asi počítalo na stovky. Vyzeralo by to asi takto: R0  100. Súvisí to aj s jeho mobilitou - Štefan chodil len po Palestíne a blízkom okolí, Pavol po celej Rímskej ríši. Čím viac pohybu, tým viac stretnutí a príležitostí hovoriť o Kristovi. A občas sa to podarí. Oveľa častejšie, ako keby Pavol sedel doma alebo keby sa s inými rozprával len o politike, covide alebo o autách.

Tak mi napadlo, aké by asi bolo reprodukčné číslo našej farnosti. Alebo tvoje. Alebo moje R0. Už si sa pokúsil dnes niekoho "nakaziť" Kristom? Na šírenie covidu stačí občas nejaké to kýchnutie. Pre odovzdanie viery treba urobiť viac.

Publikácie a pomôcky