Mladomanželia

VN-02 UT

Boli skoro stále spolu, ponorení do radosti, jedno srdce a jedna duša. Radosť na nich pozrieť, človek mal hneď dojem, že svet je lepší. Delili sa úplne o všetko, veci, nápady, o sny. Dával jej všetko, čo mal. A ona jemu, stále hľadali spôsob, ako byť darom pre toho druhého. Pretekali láskou pretekajúc sa v láske. A keď práve nebol nablízku, potrebovala o ňom povedať všetkým kamarátkam, pretože to je niečo, čo si človek nedokáže nechať pre seba. Tak to už s novomanželmi býva.

Aha, ale toto nemalo byť o novomanželoch, ale o prvej kresťanskej komunite z dnešného prvého čítania: "Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť." 

Na druhej strane dosť sa to podobá. Musí sa to podobať, veď Cirkev je nevesta a Kristus ženích. My spolu sme nevesta. Môže to byť inak?

Publikácie a pomôcky