Rodinná katechéza / Vtedy im otvoril myseľ...

Katechéza v rodine, III. veľkonočná nedeľa, rok B (18.04.2021)
metodikaprílohy

Vtedy im otvoril myseľ...

Príprava

  • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, Sväté písmo s otvorenou staťou Lk 24, 35-48) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
  • Pripravte sa na katechézu. Z príloh si vytlačte obrázky dverí (s. 1-3), vystrihnite dvere tak, aby sa dali otvárať a nalepte ich na seba tak, aby boli najväčšie dvere navrchu, najmenšie úplne dole. Vytlačte a vystrihnite tiež symboly dverí (ucho, hlava, srdce) a kľúče. 

Úvod

Čo všetko sa dá otvoriť?

  • Domácu pobožnosť začnite rozhovorom o tom, čo všetko sa dá otvoriť? Nechajte deti vymenovať alebo ukázať čo najviac vecí: okná, dvere, knihy, ústa… Potom sa môžete porozprávať o tom, čo to znamená otvoriť svoje srdce alebo uši. Je to príležitosť rozvíjať v deťoch cit a pochopenie pre obraznú reč. Na rozhovor nadväzuje modlitba, hneď v prvej prosbe sa objavuje myšlienka otvárania.

Modlitba

Aj dnes začneme v Božom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pane, otvor nám ústa, aby sme velebil tvoje sväté meno; očisti nám srdcia od zbytočných, hriešnych a iných myšlienok; osvieť nám rozum a zapáľ srdcia, aby som sa modlili dôstojne, pozorne a nábožne, a tak dosiahli milosť pred pohľadom tvojej božskej velebnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

  • Pred čítaním evanjelia požiadajte deti, aby pozorne počúvali a všímali si, či sa aj tam hovorí o otváraní. Čítanie z evanjelia prednesie jeden z dospelých, všetci pritom stoja.
Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.
A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“
Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Katechéza

  • Opäť sa vráťte k slovesu otvoriť. Ukážte deťom obrázok s dverami, všetky dvere sú zatvorené.
Čo otvoril Ježiš? Evanjelium hovorí, že „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu.“ Aby sme rozumeli Svätému písmu, potrebujeme otvoriť troje dvere:
Uši, aby sa slová ktoré čítame dostali do našej hlavy. Jednoducho počúvame. Preto vždy odložíme veci, ktoré by nás mohli vyrušovať, vypneme telku, hudbu a tak.
Myseľ, aby sa tie slová z uší dostali ďalej. Jednoducho premýšľame a snažíme sa pochopiť, čo nám tým chce Boh povedať. 
Tretie dvere sa volajú srdce. Nestačí totiž aby sme porozumeli, musíme aj chcieť. Je to ako keď ti mamina niečo prikáže, počuješ ju, rozumieš čo chce, ale ak sa ti nechce je to preto, že tretie dvere, dvere srdca zostávajú zatvorené.

Tieto troje dvere a otvárajú tromi kľúčmi. Ktoré patria ku ktorým dverám?
  • Ukážte deťom tri kľúče s nápismi pozornosť, premýšľanie a ochota. Deti ich priraďujú k symbolom  pre jednotlivé dvere (ucho, hlava, srdce).
Kľúčom k prvým dverám (uši) je pozornosť. Druhé dvere sa otvárajú premýšľaním a tretie našou ochotou.
Byť pozorný, sústrediť sa na počúvanie a premýšľanie, premôcť svoju lenivosť a pohodlie…, proste otvoriť hociktoré z týchto dverí, je niekedy ťažké. Vieme ako na to (máme kľúče), ale niekdy nám chýba sila a vytrvalosť. A práve tie nám dáva Ježiš. Ako učeníkom, keď  im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Modlitba

  • Domácu pobožnosť zakončite vlastnými prosbami alebo modlitbou desiatku posvätného ruženca s tajomstvom Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Zdroje

  • Obrázok: https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4913.

Publikácie a pomôcky