Čo urobíš ty?

VN-03 ST

Asi to robievame všetci, pýtame sa Boha na to, čo je a čo nie je jeho vôľa. Aj keď..., no niekedy ide skôr o to, že rozhodovanie sa je bremeno, s ktorým sa radi podelíme s Pánom. V celku múdro.

Na druhej strane my Božiu vôľu vlastne poznáme celkom jasne. Kto neverí, nech si pozrie posledné verše dnešného evanjelia. Teda vlastne aj kto verí, a netreba trochárčiť, pozrite si tú stať celú :-). Ježiš to vystihol: "Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň." 

Otec chce vzkriesiť chce vzkriesiť každého, kto vidí Syna a verí v neho. Syn, Kristus, to rád urobí, už si na to v diári vyhradil celý posledný deň. Myslím že to bude ako keď raz Izraeliti bojovali s Amorejčanmi, slnko sa zastavilo a deň nemohol skončiť, kým nevyhrali bitku (Joz 10,1-13).

Zostáva však tá podmienka, vzkriesení bude "každý, kto vidí Syna a verí v neho". A čo tí, čo nevidia a neveria? Nevieme a nemôžeme sa veľmi zdržovať touto otázkou, máme totiž na práci dôležitejšie veci: našou úlohou je postarať sa, aby mal príležitosť vidieť a uveriť každý, koho dnes stretneme.

Včera som to videl v našom kostole. Prišla babka s vnučkou. Babke sa už ťažšie chodilo, vnučka naopak pôsobila nezastaviteľným dojmom. Mohla mať tak päť rokov. Babka ju priviedla, nechala ju všetko si poobzerať, ukázala jej ako sa prežehnať a skontrolovala, či jej to ide. Potom ju priviedla k prázdnemu Ježišovmu hrobu, niečo jej poukazovala. Nechala ju vybrať si nálepku z tých, čo tam máme pre deti a odišli. Nevedeli, že ich niekto vidí. Čo urobila tá babka? Niečo preto, aby jej vnučka videla Syna (včera) a raz v neho uverila.

Čo urobíš ty?

Publikácie a pomôcky