Čo sa stalo na Veľký piatok?

Veľký piatok

Čo sa vlastne stalo na Veľký piatok? Jasné, všetci tie udalosti poznáme. A práve sme počúvali pašie, vieme, čo sa stalo. Ale čo sa tým stalo? Čo sa stalo tým, že Ježiš podstúpil všetko to, čo podstúpil? Čo sa stalo tým, že to nevzdal a vydržal až do konca?

Dnes neslávime žiadnu sentimentálnu spomienku, pri ktorej by sme hromžili nad zbabelosťou Piláta, farizejstvom farizejov a falošnosťou veľrady. Neľutujeme Ježiša ako obeť justičnej vraždy. Vieme, že ňou bol, ale on sám tento fakt nepovažoval za dôležitý. Proti rozsudku sa neodvolal, ženám na krížovej ceste povedal aby plakali radšej nad svojimi deťmi ako nad ním a nielen že nepodal trestné oznámenie, on dokonca všetkým odpustil. Je zaujímavé, že evanjelista Ján, ktorý bol pri tom, opisuje krížovú cestu i Ježišovo zomieranie oveľa stručnejšie, než tí zvyšní traja, ktorí ani neboli. Chce nás totiž sústrediť na to podstatné. Nie že by nás utrpenie Pána nedojímalo. Dojíma. Ale nesmieme zostať len pri súcite. Treba nám ísť ďalej, od toho čo sa stalo k tomu čo sa tým stalo. To je prvý krok, za ktorým nasleduje druhý: od toho čo sa tým stalo k tomu, čo sa má stať s nami skrze nás.

Cirkev to múdro zhrnula v úvodnej modlitbe dnešnej liturgie:

Milosrdný Bože, utrpením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista premohol si smrť, ktorú celé ľudstvo zdedilo ako trest za prvotný hriech; prosíme ťa, urob nás podobnými Kristovi, a keď sme podľa prirodzenosti doteraz žili ako ľudia hriešni daj, aby sme odteraz, posvätení tvojou milosťou, žili ako ľudia vykúpení.  Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 1. Modlitba začína oslovením"Milosrdný Bože".
 2. Nasleduje anamnéza, pripomienka spásnej udalosti: "Utrpením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista premohol si smrť, ktorú celé ľudstvo zdedilo ako trest za prvotný hriech"). 
  • Tu je spomenuté to čo sa stalo (utrpenie a smrť Ježiša Krista), ale dôraz sa kladie na to, čo sa tým stalo (tým utrpením a smrťou premohol smrť).
  • Cirkev nám tiež pripomína, prečo to bolo treba. Boh takto premohol smrť. Smrť je totiž oveľa vážnejší problém, než sa nám zdá. My si na smrť celkom dobre zvykáme. Teda ak sa práve netýka nás alebo našich blízkych. (Všimli ste si, že dnes už pomaly nikým nepohne počet ľudí, ktorí zomreli napríklad na COVID? Mimochodom včera ich bolo na Slovensku ). Boh smrť za problém považuje. Prečo? Opäť pozrime na modlitbu:
   • Smrť sme zdedili. Dosť neblahé dedičstvo. Je to ako keď niekto býva v Bratislave, je tam spokojný, úspešný a šťastný, darí sa mu... A do toho zdedí po babke na Skalitom starý dom, ktorý evidentne nespĺňa očakávané štandardy komfortného bývania, na rekonštrukciu sa nehodí a ostatní príbuzní nedovolia predať ani zbúrať, lebo je to pamiatka na dávno stratené detstvo. K tomu si treba uvedomiť, že dedičstvo sa neodhadzuje. Príklad je samozrejme vymyslený a pritiahnutý za vlasy (Kto by sa z Bratislavy nechcel presťahovať na Skalité. že?) Ale snáď je výstižný.
   • Smrť je dôsledkom prvotného hriechu. Predstavte si, že tá chalupa je na najhoršom možno mieste. Lebo praprapradedko... No proste dôsledok hriechu.
   • Smrť je trestom. Tu si už s príkladom o chalupe nevystačím... Musíme si pamätať, že trest nie je pomsta, trest je cesta nápravy. Teda potrebujeme zomrieť, aby sme boli vyliečení z prvotného hriechu. Smrť je ako chemoterapia. Ona ničí rakovinové bunky a asi je to to najlepšie, čo na rakovinu to máme. Ale chemoterapia nelieči, len zabíja. A zďaleka nie len rakovinu. Je cestou odstránenia nádoru, ale nie cestou uzdravenia. Preto chorý potrebuje ešte inú liečbu.
  • Kristovo utrpenie a smrť Krista je liekom, ktorý nám Boh naordinoval. 
 3. Treťou časťou modlitby je prosba"Prosíme ťa, urob nás podobnými Kristovi, a keď sme podľa prirodzenosti doteraz žili ako ľudia hriešni daj, aby sme odteraz, posvätení tvojou milosťou, žili ako ľudia vykúpení." Aj tu máme dve veci, ktoré prosíme, aby urobil Boh: 
  • Podobnosť s Kristom. Máme sa stať podobnými Kristovi. Dobrá správa je, že Boh nás takými chce urobiť, to nemáme dosiahnuť vlastnými silami (to sa ani nedá). No Boh to neurobí bez tvojho súhlasu a spolupráce. Povedz mu, že chceš, aby ťa urobil podobným Kristovi.
  • Život vykúpených. Nedá sa byť podobný Kristovi a zároveň žiť v hriechu. Preto potrebujeme urobiť rozhodnutie a zrieknuť sa zla. Dobre si to premysli, na vigíliu pri obnove krstných sľubov sa skutočne zriekni zlého a dovoľ Bohu, aby ťa posvätil svojou milosťou.
 4. Napokon záver modlitby nás opäť privádza ku Kristovi. Pretože všetko sa deje skrze neho. Aj naša premena.
Milosrdný Bože, utrpením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista premohol si smrť, ktorú celé ľudstvo zdedilo ako trest za prvotný hriech; prosíme ťa, urob nás podobnými Kristovi, a keď sme podľa prirodzenosti doteraz žili ako ľudia hriešni daj, aby sme odteraz, posvätení tvojou milosťou, žili ako ľudia vykúpení.  Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Publikácie a pomôcky