Cesta a cieľ

VN-04 PI

"Všetky cesty vedú do Ríma", hovorí staré, zrejme rímske, príslovie. Vlastne je jedno, či to je alebo nie je pravda. Podstatné je, že jedna cesta vedie do neba. Či vedie aj cez Rím je podobne irelevantné. "Ja som cesta, pravda a život," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. "Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." 
Ak zoberiem to príslovie doslovne, dostať sa do Ríma by malo byť veľmi jednoduché, lebo je predsa jedno, ktorou cestou sa vyberieš. Alebo aj nie. 

Jednoduché je dostať sa do neba. Práve preto, že tam vedie jediná cesta, a tou je Kristus. Ktorou dnes kráčaš? A kam?

Publikácie a pomôcky