"B" je správne

VN-03 PO

Rozhovor zachytený v dnešnom evanjeliu je fascinujúci. Zástup sa pýta Ježiša "kedy", hoci v skutočnosti chcú vedieť "ako" do Kafarnauma prišiel. A Ježiš im odpovedá "prečo", prečo tam prišiel on a prečo tam prišli oni.

AKO? Pešo. Na tom by nebolo nič zaujímavé, keby neprišiel pešo po hladine Genezaretského jazera. "Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami." Ďalšia senzácia, za ktorou sa oplatí ísť. 

KEDY? Maskovací manéver, aby nevyzerali tak veľmi senzácií chtivo.

PREČO? Aby pochopili, že im nejde o Ježiša, ale len o nasýtenie vlastných potrieb. "Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa." Preto Ježiš od nich potajme a narýchlo odišiel.

"Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka." Ten pokrm, ktorý ostáva pre večný život, má jednoduché pomenovanie: Eucharistia. Zháňať sa za ňou je dobré. 

No aj to má jedno ale. Eucharistia je pokrm pre večný život. Pre koho večný život? Len tých, ktorí ho prijímajú? Či aj tých, ku ktorým sú prijímajúci poslaní? B je správne. Eucharistiu nemôžeme prijímať len pre seba. Inak nám Ježiš vytkne: Hľadáte ma len preto, že ste jedli a nasýtili sa. Eucharistiu prijímame aj preto, aby sme mali silu ísť a privádzať iných ku Kristovi a Eucharistii. Už máš plán, ako to urobíš?

Publikácie a pomôcky