Zmena

Pôst-05 NE B

Túžime po zmene. V niečom máme samozrejme radi istotu, stabilitu, no zároveň každý z nás niekde vo vnútri túži aj po zmene. Prestavujeme, vymieňame, kupujeme, vyhadzujeme, volíme, odvolávame... A občas sa nám stáva, že sme ochotní zmeniť milión vecí len preto, aby sme nemuseli zmeniť tú jedinú: seba. Väčšinou je to len smiešne, no tragédiou sa to stáva vtedy, ak sa ohýbaním, obrusovaním a tlakom pokúšame prispôsobiť svet i ľudí našej vlastnej pokrivenosti. To sa stáva hlavne v kríze. Napríklad v takej, do ktorej sme vhupli pred rokom a z ktorej sa tak skoro nevyhrabeme. Určite nie kým neprijmeme, že prvým krokom nie je zmena sveta tak, aby vyhovoval našim (mimochodom veľmi premenlivým) predstavám, ale premena nás samých v súlade s Božou predstavou.

Žalmista to zjavne pochopil. Dnes pri liturgii spievame: "Bože, stvor vo mne srdce čisté." Vlastne je v tom 51. žalme popísaný celý sled krokov, ktoré žalmista prosí, aby s ním Boh urobil:
  1. Odpustenie: Znič moju neprávosť. Úplne my zo mňa moju vinu, očisť ma od hriechu.
  2. Premenenie: Stvor vo mne srdce čisté.
  3. Obnova: V mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť z tvojej spásy.
  4. Posila: Posilni ma duchom veľkej ochoty.

Plán obnovy

Tomu sa hovorí plán obnovy. Žiadne peniaze "zadarmo" z EÚ, ktoré deformujú ľudí, ale realita.
  1. Odpustenie. Našim skutočným problémom sú naše vlastné hriechy. Nie tak hriechy tých druhých, ale naše vlastné. Môžeme ich popierať, zakrývať, zľahčovať, poukazovať na chyby iných..., ale to nepomáha. Alebo sa môžeme s nimi doteperiť pred Boha a prosiť: "Znič moju neprávosť... Úplne my zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu." Inak sú tu vynechané verše. Totiž v žalme za tou prosbou nasleduje: "Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé."
  2. Premena. Sú v nás veci, ktoré potrebujú premenu. Obyčajne sú to tie, na ktoré sme si zvykli a s ktorými sme celkom spokojní. A sú bezpečne skryté v našom vnútri, nie je to nič, čo by bolo zrejmé na prvý pohľad. To si žiada hĺbkové spytovanie svedomia.
  3. Obnova. Žijeme v dobe vyhadzovania. Niečo sa pokazí a my to namiesto opravovania vyhodíme. Veď nové je len o trochu drahšie, ako oprava starého. Tak vyhadzujeme cenné a nahrádzame to lacnejšími gýčmi pochybnej trvácnosti. V tvojom vnútri je veľa cenného, čo potrebuje obnovu, nie vyhodenie. Pomenuj to. Tvoji blízki ti s tým môžu pomôcť. Zisti, čo si na tebe naozaj cenia a to rozvíjaj.
  4. Posila. A napokon posila. Páči sa mi, k čomu prosí žalmista o posilu. Prosí o ducha veľkej ochoty. Vyprosuj si ducha veľkej ochoty. Pre seba

Čo na to Boh?

Boh to berie, má to premyslené, zmluva je pripravená. Chceš, aby v tebe urobil tú veľkú zmenu, ktorá zahŕňa odpustenie, premenu, obnovu a posilu? Tak mu to povedz: "Bože, stvor vo mne srdce čisté."

Koľko to stojí?

Teraz je na rade tá otázka, ktorá nás všetkých trápi: "Čo za to?"
  1. Prítomnosť. Poviem vám, zmluva je výhodná: Boh robí len za ubytovanie a so stravou sa podelí aj s tebou. Vytvor mu miesto vo svojom živote a nechaj ho konať.
  2. Poslušnosť. Samozrejme počíta sa s tým, že niečo urobíš svojpomocne aj ty. Tu je kľúčom poslušnosť. Nechaj sa ním viesť. Poslušnosť je dôležitá, ako počúvame v dnešnom druhom čítaní z Listu Hebrejom: Kristus "z  toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú." Keď je to dobrá cesta pre Ježiša, prečo by nebola dobrá aj pre nás?

Ako to bude prebiehať?

A ešte je dobré spýtať sa, ako to celé bude prebiehať. No ako každá prestavba, ani toto sa nezaobíde bez námahy. Ale viac ako prestavbe domu sa to podobá rastu zrnka. Ako to hovorí dnes Ježiš v evanjeliu: "Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu." Na začiatku to bude vyzerať beznádejne a temne, ako smrť. No čoskoro pocítiš rast a po čase príde úroda.

Čo povieš?

Tak čo? Prijmeš Božiu ponuku a plán na premenu teba, alebo vstúpiš do ostrého štrajku aby si donútil k premene zvyšok sveta? Ja hlasujem za tú prvú možnosť.

Publikácie a pomôcky