Spomeň si...

Pôst-02 ŠT


Zaujalo ma, že boháč Abrahámovi neodporuje, nespochybňuje jeho tvrdenie o tom, že Lazárovi sa ušla v živote len bieda, kým on si žil nad pomery. Ľahostajný k utrpeniu iných, vrátane Lazára, čo mu pravidelne bivakoval vo vchode, "úžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy." Možno sa to v pekle už nedá, človek tam nemôže poprieť pravdu o sebe ani o druhých.

No kým žijeme v tomto svete, dokážeme to. Preto potrebujeme občas poštuchnutie: Spomeň si, koľko dobra sa ti dostalo v porovnaní s kopou iných ľudí. Zober si z nich príklad, oni nefňukali ani zďaleka toľko ako ty. 

Pamätám si, že raz sme mali v seminári dosť hustú atmosféru. Neviem o čo išlo, ale asi to bolo náročné, keď sa v jednej chvíli náš špirituál nezdržal a vyhundral nám. Tie dve vety si pamätám dodnes: "Toto sú problémy? Vy neviete, čo sú problémy." A bolo po problémoch. Nie že by zmizli. Len sa, ako to niekedy býva, v jasnejšom svetle sa ukázali ako pomerne banálne.

Publikácie a pomôcky