Pozri a vydrž(íš)

Pôst-05 UT

Napadlo mi porovnať neporovnateľné: bezmocnosť ľudí, na ktorých z každej strany útočia púštne hady a oni sa nemôžu brániť... a utrpenie Krista na kríži. Na rozdiel od tých úbožiakov on má moc kedykoľvek zostúpiť z kríža a skončiť to svoje trápenie. A nebolo by na tom nič zlé, proste len by boli veci ako predtým. Bŕŕŕ, okrem vlastnej bolesti ešte aj utrpenie moci, ktorú nemôžeš použiť. Teda môžeš, ale nemôžeš.

Porovnávať sa to nedá, ale spojiť áno. Ježiš to urobil: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu." A dnešné prvé čítanie: "Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie; ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive."

Keď ťa život hryzie z každej strany a nemôžeš z toho ujsť, pozri na kríž a na Krista, ktorý mohol, ale neušiel. Pozri na neho ako na znamenie. Z neho čerpaj silu vydržať.

Publikácie a pomôcky