Osem percent

Pôst - Utorok Veľkého týždňa

"Jeden z vás ma zradí!" hovorí Ježiš. Bolo by ľahkovážne myslieť si, že platnosť tejto vety skončila v okamihu, keď Judáš odišiel do tmy. Neskončila ako sa o tom na vlastnej koži už o pár hodín presvedčil Peter. A ako sa o tom presviedčame aj my sami. Tiež na vlastnej koži. Nikto z nás nie je imúnny. Zvlášť nie my, čo sme niekedy dostali od Krista jeho chlieb.

Jeden z dvanástich, to je niečo vyše 8%, presnejšie 8,3333333, proste perióda, nekonečné opakovanie sa. Nemá zmysel riešiť zradu kohokoľvek, okrem tej vlastnej. Viac než 8% môjho i tvojho života zrejme tiež pozostáva zo zrád. Alebo inak: viac než 91% tvojho i môjho života pozostáva z vernosti. Dôležité je, aby sa tam niekde našlo miesto aj pre ľútosť a pokánie.

Publikácie a pomôcky