O oživovaní...

Pôst-04 NE B

Dnešné druhé čítanie je typickým Pavlovským "koncentrátom", zhustením množstva životne dôležitých výpovedí. Vlastne ho tvoria "len" dve vety: "Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi." To bola tá prvá :-) Poďme ju trochu rozpliesť.

Čo urobil Boh? Pavol tu spomína dve veci: Oživil nás a daroval nám miesto v nebi.
1. Oživil nás s Kristom. Oživiť potrebujeme, veď "sme boli pre hriechy mŕtvi". A tieto duchovne sebapoškodzovacie samovražedné sklony nás k hriechu ťahajú znova a znova. A čo na to Boh? Nevyhodí nás, neodvolá, nevypovie zmluvu, nerozvedie sa, nenájde si niekoho iného... Boh oživuje.
Pekne to vidno v prvom čítaní: "Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvätil v Jeruzaleme. Pán, Boh ich otcov, posielal k nim poslov a vo dne v noci ich napomínal, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohŕdali jeho slovami a tupili jeho prorokov, až vzrástol Pánov hnev proti jeho ľudu a už nebolo lieku." Potom prišli Babylončania, "spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce a zničili všetky cenné predmety. Tých, čo unikli meču, odvliekli do Babylonu a stali sa otrokmi kráľa a jeho synov, kým sa nezačalo kráľovstvo Peržanov." Prečo? Preto, že Boh to so Židmi vzdal? Pretože potrebovali padnúť na hubu, aby sa spamätali. A keď im to konečne došlo, Boh ich vyslobodil a priviedol späť do ich krajiny. Tým najnepravdepodobnejším spôsobom: cez pohanského kráľa Kýra!
Buď ako Boh: oživuj vzťahy, nezahadzuj ich. Nikdy. Nezahoď vzťah so svojou manželkou alebo manželom len preto, že má nemožnú povahu! Nezahoď vzťah so svojimi deťmi len preto, že nie sú podľa tvojich predstáv. Nevypovedaj zmluvy priateľstva... Oživuj!
Boh oživuje s Kristom. Všimni si, ako to Boh robí. S Kristom. Kýros z dnešného prvého čítania i had, ktorého Mojžiš vyzdvihol na púšti, sú predobrazmi Krista, skrze ktorého Boh zachraňuje a oživuje. Priveď tých, s ktorými tvoje vzťahy zomierajú, ku Kristovi. A ak to teraz nevieš, ak sa to teraz nedá, prinášaj Krista ku nim. Nejde, nevieš ani to? Tak hovor s Kristom o nich, v ich prospech a pre ich dobro. To dokážeš v každom prípade. 
2. Daroval nám miesto v nebi. A to je tá druhá vec. Boh dáva viac, oživuje, plus daruje miesto. Daruj tým, s ktorými vzťahy chceš oživiť, čo najviac miesta - vo svojom srdci, v živote i v plánovacom kalendári, ak niečo také používaš.

Prečo to Boh robí? "Pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje", hovorí Pavol. Je to láska, ktorá obetuje strašne veľa. Ako Boh, ktorý "tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." Rob to aj ty tak, ako on.

Aký je Boh? A do tretice ešte jedna myšlienka: Aký je Boh? Pavol hovorí, že je strašne bohatý, "bohatý na milosrdenstvo.". Inšpiruj sa ním, pomôže ti to v oživovaní vzťahov s Kristom.

Publikácie a pomôcky