Sme hladní...

Meditácia na online stretnutí učiteľov KNB/NV dekanátu Čadca

■ Prezentácia ■ Text 

Chcem sa s vami podeliť o pár myšlienok, ktoré sa zrodili pri uvažovaní nad dvomi modlitbami a jednou fotkou fotkou.

Nedávno som zachytil ponosy jedného môjho kolegu o tom, že my katolíci hladujeme, lebo nemáme prístup k Eucharistii a že trpíme, lebo sa nemôžeme spovedať. Rozumiem čo chcel povedať. No myslím, že miesto fňukania nad bohatstvom, ktoré momentálne dočasne nemáme, potrebujeme siahnuť po bohatstve, ktoré nám žiadne obmedzenia neberú.

Cirkev to prorocky vyjadrila v jednej pôstnej modlitbe dňa (Pôst-03 ST). Počuli sme ju už mnoho krát. Ale teraz jej slová dostávajú novú naliehavosť:

Milosrdný Bože, v tomto štyridsaťdennom pôstnom období živíš nás svojim slovom a vedieš nás k duchovnej obnove; prosíme ťa, pomôž nám, aby sme sa kajúcimi skutkami celkom oddali tebe a v bratskej láske spoločne ťa vzývali ako svojho Otca. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Áno, aj v tomto pôstnom období nás Pán živí svojim slovom a vedie nás k duchovnej obnove. Našou cestou sú kajúce skutky, ktorými sa mu celkom oddávame a bratská láska. Kratučká modlitba, a koľká hĺbka:

1. Nehladujeme, máme po ruke chlieb slova, ktorým nás živí náš Boh. Boh nie je Otec a Cirkev nie je Matka, ktorí by nás nechali bez duchovného pokrmu. Nebuďme ako malé deti, ktoré odmietajú to, čo im múdri rodičia predložili. Ani ako Izraeliti, ktorí v jednom momente pohrdli chlebom z neba a povedali o ňom: „Tento biedny pokrm sa nám už protiví!“ (Nm 21,5 NVg)

2. Krízu, ktorú prežívame, môžeme uchopiť ako cestu duchovnej obnovy. Nemám rád tie motivačné frázy o krízach a výzvach. Ale Písmo je plné takých zvratov. Aj včerajšie prvé čítanie. Bezbožní Izraeliti skončili v babylonskom zajatí. A Božím nástrojom obnovy vyvoleného národa sa stal Boží služobník pohanský kráľ Kýros, ktorý mimochodom nevedel nič o pravom Bohu.

3. Tá cesta vedie cez kajúce skutky, ktorými sa úplne oddávame Kristovi. Nie cez kajúce skutky, ktorým sa oddávame, ale cez kajúce skutky, ktorými sa oddávame Kristovi. 

Svätý biskup Peter Chryzológ to vyjadril takto: „Tri veci podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť a udržujú čnosť: modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto tri veci sú jedno a navzájom si dávajú život. … Teda modlitba, milosrdenstvo a pôst nech sú našou jedinou záštitou u Boha, nech sú našou jedinou obhajobou, nech sú našou jedinou modlitbou v troch podobách.“ 

No Eucharistia nie je len chlieb, je aj liek. Našťastie Cirkev myslí aj na to, preto múdro vložila do liturgie 3. pôstnej nedele (to bola tá minulá) modlitbu, ktorou zakončím túto svoju úvahu:

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

A teraz pár otázok:

1. Ako konkrétne sýtite v týchto mesiacoch svoj duchovný hlad? Aké iniciatívy by ste vedeli ponúknuť ostatným?

2. Aká je vaša aktuálna osobná skúsenosť s trojitým liekom proti hriechu, s pôstom, modlitbou a skutkami kresťanskej lásky?

Foto: Šelinga, J., Kalendár 2021.

Publikácie a pomôcky