Komu a prečo?

Pôst-05 PO

Nemám moc rád zbierky výrokov slávnych ľudí. Nerozumiem im. Teda presnejšie: obyčajne rozumiem kto (lebo meno autora býva uvedené v zátvorke za citátom) a čo hovorí (to je ten samotný citát). Ale nemôžem s istotou tvrdiť, že tomu rozumiem, pretože nepoznám odpoveď na ďalšie dve dôležité otázky: komu a prečo.

Predstavte si výrok: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň" (Ježiš, *0 +33, +/- 7 rokov). Z toho sa dajú vyvodiť rôzne závery. Aj nezmyselné. Napríklad: "Ježiš nehodil kameň, takže ani on nebol bez hriechu." Alebo: "Cudzoložstvo v skutočnosti nie je nič vážne, veď každý hreší, nie?"
No my poznáme kontext, môžete si o ňom prečítať v dnešnom evanjeliu. A z neho vieme aj to, komu a prečo to Ježiš povedal.
  • Komu? Davu, ktorý privliekol ženu, pristihnutú pri cudzoložstve. Mali v pláne ju ukameňovať (právoplatný postup podľa vtedajšej legislatívy), ale niekomu napadlo, že ju ešte predtým využijú ako návnadu. Ak Ježiš povie aby ju prepustili, nabáda k porušovaniu zákona. A skončil. Ak povie "kameňovať", podajú mu do ruky šutrák a požiadajú, aby prijal tú česť a hodil si ako prvý. A je po milosrdnom imidži. Nezaujíma ich ani hriech, ani spravodlivosť, ani tá žena. Majú "vyššie" ciele.
  • Prečo? Napadajú mi dve odpovede: 1. Aby ju zachránil. 2. Aby ich priviedol k pokániu. 
Čo z toho vyplýva pre nás? 
  • Z výroku samotného: Rob pokánie zo svojich hriechov, máš ich určite sám dosť, nerozptyľuj sa kameňovaním iných.
  • Zo situácie: Všímaj si nie len to KTO a ČO hovorí, ale aj KOMU a PREČO. V čase konšpirácií, v dôsledku ktorých zomierajú ľudia a všetci už mesiace trčíme v locdownoch, či iných, ktoré rozvracajú jednotu kresťanov, je to zvlášť dôležité.


Obrázok: https://www.youtube.com/watch?v=hk7PzeY6Jdw

Publikácie a pomôcky