Nedeľná katechéza / Chceli by sme vidieť Ježiša

Katechéza v rodine, V. pôstna nedeľa, rok B (21.03.2021)

Chceli by sme vidieť Ježiša

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, Sväté písmo s otvorenou staťou Jn 12, 20-33) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Budete potrebovať obrázky z prílohy, samolepiace štítky, pero. Môžete tiež premietnuť video  https://www.youtube.com/watch?v=J1X3ZpaURg8.
 • Táto katechéza je súčasťou pôstneho cyklu Pôst2021: Práca na zmene. Pred katechézou si môžete s deťmi vyrobiť aj ďalšie pomôcky, ktoré vás budú sprevádzajú pôstnym obdobím. Nájdete ich na https://www.tvoj-strom.info/2021/02/post2021-praca-na-zmene.html

Chceli by sme vidieť…

 • Na uvedenie do témy použijeme obrázok Grékov, ktorí hľadajú Ježiša. Deti odpovedajú na otázky o evanjeliu minulej nedele a za správne odpovede dostávajú slová výroku Grékov: „Chceli by sme vidieť.“ Ak je pre nich rozprávanie o Nikodémovej návšteve neznáme, vymyslite si pár vlastných otázok, alebo slová hneď napíšte či nalepte na šípku.
Dnes budeme v evanjeliu počuť o týchto mužoch, ktorí prišli z ďalekej krajiny, z Grécka, do Jeruzalema. No najprv si zopakujeme, čo si pamätáme z minulej nedele. Položím vám niekoľko otázok a za každú správnu odpoveď dostanete jedno slovo. Potom vám vysvetlím, čo budeme s tými slovami robiť.
    1. Minulú nedeľu sme počúvali rozprávanie o mužovi, ktorý tajne navštívil Ježiša. Pamätáte si ako sa volal? A) Mikuláš, B) Šimon, C) Nikodém.
    2. Nikodém prišiel za Ježišom tajne, nechcel, aby ho iní spoznali a preto A) prišiel v noci, B) mal na tvári masku, C) predstavil sa pod falošným menom.
    3. Ježiš mu povedal zvláštnu vec, vraj sa musí: A) poriadne umyť, B) znova narodiť, C) postiť trikrát týždenne.
    4. Tiež sme sa dozvedeli, že Ježiš je: A) tma, ktorá všetko pohltí, B) svetlo sveta, C) nahnevaný na Nikodéma, preto si urobil z povrázkov bič a vyhnal ho z chrámu.

Koho by ste chceli vidieť?

Muži na našom obrázku hovoria: „Chceli by sme vidieť.“ Ale nezdá sa, že by mali problém s očami. Asi majú na mysli niekoho konkrétneho, koho by chceli vidieť.
Ozaj, a koho by ste chceli vidieť vy? Teraz, keď je lockdown a nemôžeme sa navštevovať a stretávať, spomeňte si, koho sme dlho nevideli. Koho by ste chceli vidieť?
 • Nechajte deti porozprávať, koho by radi videli. Mená napíšte na papieriky a priložte na obrázok. Potom sa s deťmi pomodlite desiatok ruženca s tajomstvom „Ktorý bol pre nás ukrižovaný“.

Modlitba za tých, ktorých nemôžeme vidieť

 • Ak vytvoríte zoznam desiatich ľudí, môžete každý desiatok obetovať na jedného z nich. Pred modlitbou Zdravas‘ Mária vždy ukážte deťom meno človeka, za ktorého sa modlíte.
Všetci títo ľudia nám veľmi chýbajú. Nemôžeme ich vidieť, stretnúť sa s nimi. Ani oni, ani my sa nemôžeme sa pohnúť z domu. Je to podobné, ako keď bol Ježiš pribitý na kríž. Tiež sa nemohol ani pohnúť, nemohol odísť kam by chcel. Vlastne mohol, mohol urobiť zázrak. Ale nespravil to. Zostal na kríži, aby všetkých (za)chránil. Aj my zostávame doma, aby sme chránili seba i druhých pred chorobou.
Ale niečo pre tých, čo nám chýbajú, urobiť môžeme. Teraz sa za každého z nich pomodlíme desiatok ruženca v ktorom sa hovorí o tom, ako bol Ježiš pribitý na kríži, nemohol sa ani pohnúť a aj tým nás zachránil.

Evanjelium

 • Po desiatku dospelý uvedie biblické čítanie a prednesie evanjeliovú stať, všetci pri tom stoja.
Teraz si prečítame evanjelium. Pozorne počúvajte a zistite koho tí ľudia hľadali a čo sa od neho dozvedeli.

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“
Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.
Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“
A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“
Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“
Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“
To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

Katechéza

 • Po prečítaní deti doplnia do štvorčekov Ježišovo meno. Potom pripomenú, čo sa tí ľudia od Ježiša dozvedeli. Text je pomerne rozsiahly a plný myšlienok, ktorých súvis väčšinou nie je na prvé ani druhé počutie zrejmý. Pozornosť detí sústredíme na rozprávanie o zrnku.
Ježiš hovorí zvláštnu vec: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Má pravdu. Keby sme nejaké zrnko povedalo, že sa nenechá zasadiť, bolo by úplne zbytočné. Ale keď sa nechá zasadiť, akoby pochovať do zeme, ono sa síce v tej tme stratí, ale premení sa na rastlinku, klások s mnohými novými zrnkami.

Zrnko, ktoré nechce byť len samo, ktoré sa chce stať chlebom, sa obetuje. Podobne ako Ježiš, ktorý sa obetoval, sám na kríži, aby nás zachránil. A aby sa stal chlebom. Ale o tom niekedy nabudúce :-)
 • TIP: Deti si môžu zasadiť do kvetináča obilné zrnká, starať sa o ne a sledovať ako rastú. 

Značka

Dnešná nedeľa má zvláštnu značku. Našli by sme ju na križovatke, tam, kde sa stretnú dve cesty a šoféri potrebujú vedieť, ktorá z nich je hlavná a ako cez takú križovatku prechádzať. Ale táto značka je trošku iná. V čom je rozdiel?
 • Položte pred deti obrázok s Ježišovou cestou a ku značke na obrázku priložte značku križovatky. Deti ich porovnajú a hľadajú rozdiel. Do križovatky na obrázku je vložená postava Ukrižovaného. Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo to asi znamená.
Ježiš v dnešnom evanjeliu naznačuje učeníkom, že jeho cesta je cestou kríža. Že je pripravený obetovať sa za iných, to je jeho hlavná cesta.
 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo to znamená obetovať sa za iných, prípadne im navrhnite niekoľko príkladov, ako sa môžu aj oni obetovať za svojich blízkych. Na záver sa pomodlite modlitbu Piatej pôstnej nedele.
Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. On žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroje

Publikácie a pomôcky