Videokatechéza: Bartimej

Uzdravenie Bartimeja je znamením, ktoré zjavuje, kto je Ježiš. Ježiš neuzdravil všetkých slepých. A ak vracia nevidiacim zrak, nie je to preto, že je ten najlepší oftalmológ. Je to preto, že on je Svetlo sveta.


Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Byť slepým, ale túžiť vidieť (Mk 10, 46-52, Bartimej)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky