Spravodlivosť

Pôst-01 PI

"Spravodlivosť zákonníkov a farizejov" je dôležitá, nezávisle od toho, ako dejiny postupne zmenili pôvodný význam slov zákonník a farizej. Je to totiž spravodlivosť, ktorá dá každému presne to, čo mu patrí. Spravodlivosť, ktorá pošle zločinca do väzenia a komu sa stala neprávosť priznáva primerané odškodné. V kontraste k bezbrehej pomste je táto spravodlivosť vyjadrená princípom oko za oko, zub za zub. 

Naproti tomu Ježiš od nás čaká okrem spravodlivosti zákonníkov a farizejov ešte niečo viac. Totiž spravodlivosť, ktorá je milosrdná k úprimne kajúcemu zločincovi, čo sa napravil. Ba i k tomu, ktorý sa nenapravil, pretože zmena života presahuje jeho mentálne schopnosti; no nemá a už nikdy nebude mať možnosť škodiť. Je to spravodlivosť, ktorá nebude ďalej väzniť bezzubého tigra s ostrihanými pazúrmi.

Ale toto všetko sú len príklady, v dnešnom evanjeliu nejde o reformu súdneho systému. Ide v ňom o naše každodenné, obyčajné vzťahy. "Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa..."

"Pokonaj sa včas so svojím protivníkom." Možno to ale bude znamenať viac než len spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Odpustenie. Spravodlivo tomu, kto sa úprimne kajá, i tomu, kto už nemôže škodiť. Alebo s obozretným milosrdenstvom tomu, voči komu sa nedá byť spravodlivý ani takýmto spôsobom.

"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva."

Publikácie a pomôcky