Pôst2021: Putovanie k Veľkej noci

Pôstna aktivita, rok B priečinok s materiálmi

K hlbšiemu prežívaniu pôstnych nedieľ môže deťom pomôcť aj táto aktivitka. Základom je plagát pôstnej cesty (fialová) s piatimi zastaveniami (Púšť, Tábor, Chrám, Tma, Zrno), ktoré predstavujú päť pôstnych nedieľ (bez Kvetnej nedele). Aktuálny bod cesty ukazuje kniha Svätého písma, ktoré je našou navigáciou v pôstnom putovaní.

Ako sa dá materiál využiť?

1. Plagát pre deti. Každému z detí môžete dať pred Prvou pôstnou nedeľou plagát "Putovanie k Veľkej noci", vytlačený farebne na formát A5. Prípadne môžete využiť čiernobielu verziu. Vo farebnej sa počíta s tým, že deti si každú nedeľu vystrihnú príslušné heslo a doplnia do "bubliny" k nedeli. Pri čiernobielej si ho dopíšu. V obrázku sú súradnice nedeľných evanjelií, takže obrázok môžu využiť rodičia, ktorí čítajú s deťmi Písmo doma.

2. Veľký plagát alebo prezentácia. Pri katechéze s viacerými deťmi môžete využiť plagát príslušnej nedele. Cesta, ktorú máme pred sebou, je v sivých odtieňoch. To, čo sme už prešli, je pekné, farebné. Číslo nedele je vždy na kameni pri ceste. Miesto, kde sa práve nachádzame, označuje kniha Svätého písma, naše GPS. Od Štvrtej pôstnej nedele budeme vidieť zreteľnejšie aj cieľ putovania, zrazu sa na Golgote objaví nápis "zmŕtvychvstanie".

Autorom obrázkov je Patxi Velasco FANO, sú prevzaté z jeho blogu, takže nepublikovať a nepredávať;-).


Publikácie a pomôcky