Podobáš sa?

CR-05 UT

"Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu," povedal (si) Boh jedného, konkrétne šiesteho dňa. Vlastne s tou našou podobou je do dosť podobné... Medzi rodičmi a deťmi existuje istá podobnosť. Obyčajne hovoríme, že deti sa podobajú na svojich rodičov. Hoci v niečom to funguje aj naopak. Pretože nie je podoba ako podoba.

Existuje niečo, čo by sme mohli nazvať vonkajšou podobou. Tá býva, pri vzťahu rodičia-deti, takmer výlučným dielom rodičov. Pritom je to zároveň niečo, o čom rodičia rozhodujú asi najmenej. Farbu očí, vlasov, postavu, nejaké tie predispozície..., to všetko sme zdedili. Napriek (alebo vďaka) tomu, že rodičia nedostali žiadnu možnosť rozhodovať o tom, ako budeme vyzerať. Vonkajšiu podobu si všímame hlavne keď sú deti malé. To sú tie nekonečné úvahy o tom, po kom má oči a po kom nos...

Najneskôr v puberte začne byť dôležitejšia iná podobnosť,charakterová. A tu je už konštatovanie typu "Si presne ako tvoja mama!" skôr zákernou zbraňou, než lichôtkou. Charakter (povahu) tiež dedíme. No máme zopár rokov na to, aby sme sa naučili mať svoju povahu pod kontrolou, jednoducho svoj charakter formujeme.

Pri dospelých ľuďoch vonkajšiu podobnosť už veľmi neriešime, buď tam je alebo tam nie je. No tak či tak niet veľmi nad čím filozofovať. Ak človek postupne brúsi svoj charakter, ani podobnosť pováh nie je vážnym problémom. Najdôležitejšou sa stáva podobnosť v hodnotách a postojoch. To je mimochodom práve tá podobnosť, na ktorej by malo rodičom u ich detí najviac záležať. Verím, že rodičia robia čo vládzu, aby sa v postojoch a hodnotách ich deti podobali na... No na niekoho, kto je ideálom :-).

"Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu," hovorí Boh. Akú podobnosť to má vlastne na mysli? Vonkajšia, to je najjednoduchšie, lebo tu mu nemáme až tak čo pokaziť. Nepodobáme sa na neho farbou očí a postavou (tu všeličo vyriešil tým, že sa stal podobný nám a sa stal človekom). Naša vonkajšia podobnosť s s neviditeľným Bohom paradoxne spočíva v tom čo nevidno navonok. Máme rozum, slobodnú vôľu, nesmrteľnú dušu, sme schopní milovať, vnímame krásu... Charakterovej podobnosti sa týka hlavne naša schopnosť meniť sa, vyvíjať, formovať... A potom je tu podobnosť v postojoch a hodnotách, ktorým sa učíme celý život.

V čom sa ty vlastne podobáš Bohu najviac? Skontroluj svoju podobnosť.

Publikácie a pomôcky