Milosť

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Tajomstvo viery, ktoré dnes slávime, totiž že Boh nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti ju uchránil od každého hriechu (Modlitba dňa), nemáme priamo opísané vo Svätom písme. No veľa nám napovie aj pozdrav, s ktorým archanjel oslovil Máriu: "Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou." 

Mária je plná milosti. Dôraz musíme najprv položiť na slovo plná. Hriech, ani žiadne zlo, v nej nemá miesto, nemôže sa v nej zakoreniť ani zabývať. Lebo nemá kde. 
Nakoniec poznáme to aj z vlastnej skúsenosti, niektoré naše hriechy sú splodené prázdnotou, rodia sa z nedostatku. Keď sa poddám lenivosti, keď prepadnem záhaľke, teda keď nevypĺňam svoj čas zmysluplnou a užitočnou činnosťou, čoskoro sa mi začnú do života tlačiť ďalšie hriechy, ktoré majú ambíciu vyplniť tú prázdnotu. Závisť, nečistota, klebety, lakomstvo... Mnohé hriechy spáchame len preto, že máme na ne čas.
Preskúmaj, či si plný. A čím. Čo vypĺňa tvoj život?

Mária je plná milosti. Slovo milosť označuje dve veci: 1. To, čo je nám dané bez zásluh (gratia gratis data), nadprirodzené dary, ktoré sme dostali na službu druhým ľuďom, niekedy sa im hovorí aj charizmy. 2. To, čo nás robí milými Bohu (gratia gratum faciens), teda nadprirodzené dary, ktoré sú nám dané na naše posvätenie. Bez tejto milosti, hovorí sa jej aj milosť posväcujúca, nemôže byť človek spasený. Výnimočným spôsobom získavame posväcujúcu milosť sviatosťami. Je v našej moci ju odmietnuť, aj ju stratiť. 

Preto nás žiaden anjel nemôže osloviť: Zdravas', milosti plná, zdravas', milosti plný. Lebo v nás nie je len milosť a nie je v nás v plnosti. Na rozdiel od Márie.

Využi každú príležitosť a prijmi milosť, skrze ktorú sa posvätíš, staneš sa milým Bohu.

Publikácie a pomôcky