Rodinná katechéza / Narodenie Pána

Katechéza v rodine: Narodenie Pána

Charakteristika: V katechéze, ktorá je určená pre rodiny s deťmi. Deti si vytvoria postavičky pre Betlehem a s ich pomocou si pripomenú rozprávanie o narodení Pána.
Téma: Oslava Boha za dar Kristovho narodenia.

Pomôcky a príprava

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo a sviecu. V Písme si vyhľadajte stať Lk 2,8-20. 
 • Ku katechéze budete potrebovať Betlehem z maľovaných kamienkov. Na jeho výrobu potrebujete zopár kamienkov, najlepšie okruhliaky alebo riečny štrk, farby (hodia sa temperky), štetec, ceruzku a kopu fantázie. Bude sa vám lepšie maľovať, ak si kamienky ošetríte základným náterom (biela, modrá, čierna, podľa toho, čo sa vám hodí). Naň si ceruzkou nakreslite postavičku a potom vymaľujte. Kontúry obtiahnite čiernou fixou.
 • Ak potrebujete nejaké tipy, zopár ich nájdete napríklad tu na stránke outuponthewaters.com/nativity-story-stones.
 • Vytvorte s deťmi obrázky anjelov, pastierov, ovečky, nápis Sláva Bohu na výsostiach, Máriu, Jozefa a dieťa, uložené v jasliach. Môžete si pripraviť aj troch mudrcov, vola a oslíka a ďalšie postavy vianočného príbehu. Nezabudnite vyčleniť niekoľko kamienkov na prístrešok pre svätú rodinu.

Evanjelium

 • Ten kto vedie domácu katechézu sa prežehná a prečíta biblický text. Ak je to možné, všetci pri tom stoja. 
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ 

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Katechéza a aktivity

 • Rozložte na stôl všetky kamene. Deti z nich vyberú tie, ktoré sú spomenuté v evanjeliovej stati. Vyberú teda anjelov, pastierov, ovečky, nápis Sláva Bohu na výsostiach, Máriu, Jozefa a dieťa, uložené v jasliach. Okrem toho poskladajú z ďalších kamienkov prístrešok pre svätú rodinu.
 • Rozdeľte príbeh na 4 scény podľa rozvrhnutia textu a zdramatizujte ich s využitím kamienkov a textov. Môže to vyzerať napríklad takto:

Prvá scéna

 • Na stole sú rozložené kamienky s ovečkami a pastiermi. Rozprávač uvedie:
Rozprávač:    „V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.“
 • Deti pridajú postavičku anjela. Rozprávač pokračuje. Na neho nadviaže svojou replikou anjel.
Rozprávač: „Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal.“
Anjel: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
 • Pridajte ostatných anjelov a nápis „Sláva Bohu na výsostiach“.  Anjel alebo všetci spolu pokračujú:
Anjel: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Druhá scéna

 • Odložte anjelov i nápis. Jeden z pastierov (niektoré z detí?) povie:
Pastier:     „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“
 • Deti presunú postavičky pastierov a ovečiek k pripravenej betlehemskej maštaľke. 

Tretia scéna

 • Tu sa naskytá pomerne veľký priestor pre tvorivosť vašich detí. Sami alebo s vašou pomocou prerozprávajú príbeh stretnutia s anjelmi tak, akoby to bol ich vlastný príbeh. Napríklad takto:
Pastier 1: „Jozef, neuveríš, čo sa nám stalo. Strážili sme ovce hore pod skalami, trochu sme si aj zdriemli. A zrazu bolo všade svetlo ako na pravé poludnie.“
Pastier 2: „Nie, najprv bolo počuť spev, to spieval ten anjel. A potom sa ukázal, celý žiaril.“
Pastier 1: „Áno, a povedal nám, že máme ísť sem do Betlehema a že vás tu nájdeme...“
 • Ak sú deti maličké, dialógy dotvoria dospelí ;-).

Štvrtá scéna

 • Pre katechézu je zvlášť dôležitá štvrtá scéna, pretože poslúži na uvedenie do modlitby. Presuňte pastierov na pôvodné miesto.
Rozprávač: „Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“

Modlitba

Urobme teraz to isté ako pastieri, oslavujme a chváľme Boha za všetko, čo sme teraz videli a počuli. Každý pripomenie aspoň jednu vec a ostatní zvolajú tak, ako to pastierov naučili anjeli: „Sláva Bohu na výsostiach.“

 • Môže to vyzerať nejako takto, no nezabudnite na vlastné dôvody na oslavu Pána:
 1. Boh poslal k pastierom anjelov so dôležitou správou. Sláva Bohu na výsostiach.  
 2. V meste Betlehem sa narodil Ježiš. Sláva Bohu na výsostiach.
 3. Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom.  Sláva Bohu na výsostiach.  
 4. Ježiš prišiel na svet, aby sme my mohli prísť do neba. Sláva Bohu na výsostiach.  
 5. Táto radosť patrí všetkým ľuďom. Sláva Bohu na výsostiach.  
 6. V Dávidovom meste sa narodil Spasiteľ sveta, Kristus, Pán. Sláva Bohu na výsostiach.  
 7. Nebojte sa. Sláva Bohu na výsostiach.  
 8. Ježiš miluje všetkých ľudí. Sláva Bohu na výsostiach.  
 • Modlitbu zakončite spevom Gloria, ako ho poznáme zo svätej omše. Ak si netrúfate spievať, čo by bola škoda, aspoň hymnus zarecitujte.
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.
Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.

Inšpirácie:
 • https://outuponthewaters.com/nativity-story-stones/
 • https://rainydaymum.co.uk/diy-nativity-story-stones/
 • https://frugalfun4boys.com/nativity-story-stones/

Publikácie a pomôcky